Inuit Ataqatigiit inummik malunnaatilimmik sunniisinnaalluartumillu partiimi allatsissarsiorpoq

Inuit Ataqatigiit nunatta partiivini annersaallunilu soiuttuuvoq, nunatta politikikkut aqunneqarnerani siammasissumik inissisimasoq. Inuit Ataqatigiit Naalakkersuisooqatigiinnermi arfineq-marlunnik Naalakkersuisuutitaqarnermigut siuttuuvoq, Inatsisartuni aqqaneq marlunnik ilaasortaqarnermigut annersaalluni, soorluttaaq nunatsinni borgmesterinit tallimanit issiaviit pingasut tigummigai. 

Immikkut atuuffik akisussaaffiillu:

Inuit Ataqatigiit Kattuffianni partiimi allatsip suliassat partiip allattaata isumagisassai suliarisarpai. Taakku ilaatigut partiip suleriaasiani atuuttumi maleruagassaanilu nassuiarneqarput, tassanilu akisussaaffeqarfiit oqartussaaffillu ataatsimoortut, partiip allatseqarfiani pisortatut suliassat ilanngullugit allattorsimapput.

Aaqqissuussaanikkut inissisimaffik:

 • Partiip allattaa allatseqarfiup aqunneqarneranut akisussaavoq, tassani Inatsisartuni siunnersortinik/immikkut siunnersortinik, partiip attaveqaateqarnermut siunnersortaanik, partiip ulluinnarni ingerlatsinermut akisussaasuutitaanik kiisalu partiip kommunimi nunaqarfinnilu aqutsisunut aammalu immikkoortortaanut siunnersortaanik aqutsisuuvoq.
 • Allatseqarfimmi pisortap partiip siulittaasua toqqaannartumik pisortaraa.

Illit:

Partiip allattaa pissusissamisoortumik partiip politikkikkut aqutsisuisa ataanni tulliuvoq, taamaalillunilu Inuit Ataqatigiinni pingaarutilimmik inissisimalluni. Atorfeqaraanni aalajangersinnaassuseq kattuffiullu ataatsimut suliassaanik malinnaalluarsinnaaneq pisariaqarpoq. Ataaniittut amerlanerit naammassisinnaagukkit qinnuteqaatit tigorusupparput:

 • Politikimi ilisimaarinninneq, nunatsinnilu politikikkut pissutsinut ilisimasarneq
 • Pilersaarusiorsinnaassuseqarneq, tunniusimasinnaaneq iliuuseqarsinnaassuseqarnerlu
 • Nammineersinnaassuseqarneq pilersaarutinillu sulisunillu ataqatigiissaarisinnaassuseqarneq
 • Siumut taqaqarneq suliassanillu aallartitsisinnaassuseqarneq
 • Suleqateqallaqqissuuneq suleqatiginnissuseqarnerlu
 • Saqitsaannerni iliuuseqarnermik ilisimasaqarneq
 • Ilusilersuillaqqissuuneq aaqqissuussillaqqissuunerlu
 • Ilisimasalinnik isumasiuillaqqissuuneq attaveqaatinillu pilersitsisinaalluartuullunilu attaveqallaqqissuuneq
 • Ineriartornermut allannguinermullu ammasuuneq
 • Allanik sulerusulersitsillaqqissuuneq angusaqarsinnaassuserlu
 • Namminersorlutik Oqartussani sulinermik malinnaalluarsinnaaneq
 • Nutaarsiassani malinnaalluarneq, ilisimasanillu sulinermi atugassanik nammineerluni ujartuillaqqissuuneq
 • Kalaallisut oqalunnikkut allannikkullu pitsaasumik piginnaanilik, ajornanngippallu danskisut imaluunniit tuluttut aamma, taamaattorli kingulleq piumasaqaataanngilaq

Akisussaaffiit piginnaasaqarfiillu:

 • Partiip maleruagassaasa suleriaasiisalu malinneqarnerannut akisussaaneq.
 • Nuna tamakkerlugu ataatsimiinnernut, ataatsimeersuarnernut, aasaanerani ataatsimiinnernut kiisalu partiip politikikkut aqutsisui isumaqatigiissuteqarfigalugit politikikkut ataatsimiinnernik annerusunik allanik aggersaasarnernut akisussaasuuneq kiisalu allatseqarfimmi sulisut sinneri suleqatigalugit taakku pillugit attaveqarnernik aqutsineq.
 • Ukiumut marloriarluni ingerlatsinermik nalunaarusiortarnermik akisussaaneq, tassani partiip malittarisassai naapertorlugit naatsorsuutaagallartunik oqaaseqarfigisat ilanngullugit.
 • Allatseqarfiup ulluinnarni aqunneqarneranut allatseqarfiullu sulisuinut akisussaasuuneq, tassani suliassanik agguataarinninneq taakkulu isumagineqarnerannik qulakkeerinninneq ilanngullugit.
 • Allatseqarfiup qinikkanik sullissinerata pitsaasumik ingerlanneqarneranik qulakkeerisuuneq.
 • Allatseqarfiup aaqqissuussaanerata Kalaallit Nunatsinni politikikkut pissutsinut naapertuunneranik akisussaasuuneq.
 • Immikkoortortaqarfinnit immikkoortortaqarfinnullu paasissutissiinerup annertullunilu pitsaasuuneranik akisussaasuuneq kiisalu partiip sulinerani immikkoortortaqarfiit annertuumik akuutinneqarnerannik isumaginnittuuneq.
 • Partiip ulluinnarni aqutsisuisa ataatsimiinnissaannut aggersaanermut, ingerlatsinermut malitseqartitsinermullu akisussaasuuneq, tassani aalajangernermik imaqarnilianik akisussaaneq ilanngullugu.
 • Partiip politikikkut sulinerata ingerlaavartuuneranut akisussaasuuneq.
 • Allatseqarfiup partiillu missingersuutaanik malinneqarneranik akisussaasuuneq. Tamanna partiip ulluinnarni ingerlanneqarneranut akisussaasoq suleqatigalugu ingerlanneqassaaq.
 • Partiip ilaasortaanik pitsaasumik sukkasuumillu allatseqarfimmit sullinneqarnerannik qulakkeerinermut akisussaasuuneq.
 • Partiip attaveqarneranut akisussaasuuneq, tassani nittartakkakkut quppernerup nutarterneqartarneranut partiillu malittarisassai naapertorlugit nutaarsiassanik saqqummersitsisarnermut akisussaaneq ilanngullugit.
 • Partiip siulittaasuanik, partiip siulersuisuuneranik partiillu ulluinnarni aqutsisuinik pingaarnertut siunnersuinermut akisussaasuuneq.
 • Partiip siulittaasua siulersuisuunerillu peqatigalugit partiip ataatsimeersuarnerani politikikkut anguniagassatut aalajangiussat piviusunngortinneqarnerannut peqataaneq.
 • Ulluinnarni aqutsisut suliakkiissutaasa naammassineqarnissaannut akisussaasuuneq.
 • Naalakkersuisooqatigiinni partiinilu naalakkersuisunut tunuliaqutsiisunik qanimut suleqatiginninnermut qitiuneq kiisalu partiit allatseqarfiinik partiinillu allanik suleqatigiinnerup ataqatigiissarneranut akisussaasuuneq.
 • Allatseqarfiup Kalaallit Nunatsinni politikikkut ineriartorneranik malinnaaneranut Inuit Ataqatigiillu politikikkut anguniagaasa piviusunngortinneqarnerannik suliniutinik siunnersuusiornermut akisussaasuuneq.

Suliassat:

 • Partiip allattaa partiip, tusagassiorfiit innuttaasullu akornanni attaveqatigiiffiuvoq.
 • Partiip allattaa siulersuisuunerit ulluinnarnilu aqutsisut ataatsimiinneranni allattaavoq, ataatsimiinnernilu taakkunani aalajangiinernik imaqarniliornermik isumaginnittuulluni.
 • Siulersuisuunerni aningaaserisuunermik partiip aningaasaqarnera pillugu malitseqartitseqataaneq.
 • Ilinniartunik ikiortinik qanimut malinnaalluarneq, taamaalilluni taakku kattuffimmi politikikkut sulinermut peqataatillugit, taamaaliornikkullu suleqataanerminni pissarsiaqartillugit.
 • Partiip kommunalbestyrelsimut nunaqarfinnilu aqutsisuni ilaasortaanik kiisalu immikkoortortaqarfinnik siunnersuisua qanimut suleqatigalugu, immikkoortortaqarfiit nukittorsarneqarnerannik isumaginninneq.
 • Kommunalbestyrelsinik, nunaqarfinni aqutsisunik immikkoortortaqarfinnillu attaveqarnermik siunnersuinermillu qulakkeerinninneq.
 • Inatsisartunut, Kommuninut Folketingimullu qinersisoqarnerani qitiusumik ataqatigiissaarisuuneq.
 • Attaveqarnermut suliassanik allatseqarfimmi agguaasuuneq, partiillu attaveqarnermut periusissiaa atuuttoq aallaavigalugu partiip qaffasissumik sullinneqarneranik qulakkeerinninneq.

Ilinniakkatigut piginnaasat:

Inuiaqatigiinni pissutsinik, inatsisilerinermik, aningaasarsiornermik, politologimik assigisaanilluunniit akunnattumik sivisussusilimmik sivisuumilluunniit ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarneq. Tamannali piumasaqaataanngilaq.

Qinnuteqartoq aqutsisutut ilinniagaqarpat pikkorissarsimappalluunniit tamanna qinnuteqartumut iluaqutaassaaq.

Qinnuteqartup politikikkut aqunneqartumik ingerlatsivimmit, allatseqarfimmi sulinermit politikikkulluunniit suliaqarnermik misilittagaqartuunera, qinnuteqartumut iluaqutaassaaq.

Qinnuteqartup aqutsinermik misilittagaqarnera qinnuteqartumut iluaqutaassaaq, tassani ajornanngippat suliniutinik aqutsinerup iluani.

Naatsorsuutigisat allat:

Partiip politikikkut aqutsisuisa allatseqarfiup sulisuisa qinikkallu akornanni qaffasissumik pitsaassusilimik partiimik allatsimik qanimut suleqatiginninnissaq naatsorsuutigaa.

Partiip ilaasortaanik qanimut suleqateqarnissaq naatsorsuutigineqarpoq, tassani siulersuisuunerit ulluinnarnilu aqutsisut ilanngullugit.

Partiip politikikkut aqutsisuinik partiip ilaasortai, tusagassiorfiit innuttaasullu pillugit annertuumik attaveqatigiittarnissaq naatsorsuutigineqarpoq.

Atorfeqartitaanermut atugassarititat:

Aallaavittut inunnut ataasiakkaanut isumaqatigiissutit aallaavigalugit atorfinitsitsisoqassaaq.

Suliffik tassaavoq Inuit Ataqatigiit Kattuffiat, Nuuk.

Sulilernissaq kissaatigineqarpoq 1. november 2021 imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut pisinnaajumaarpoq.

Ineqarneq:

Atorfimmut atasumik inissaqartitsisoqanngilaq.

Paasissutissat erseqqinnerusut:

Inuit Ataqatigiinni allattaanissaq piukkukkukku, paasissutissanillu sukumiinerusunik pissarserusullutit, taava allattoqarfimmi pisortaagallartumut Ilannguaq K. Møller oqarasuaat 34 62 70 imaluunniit email ilklm@inatsisartut.gl atorlugu attavigiuk.

www.ia.gl erseqqinnerusumik paasisaqarit

Qinnuteqarfissamut killigititaq

Qinnuteqarfissamut killigititaq: 29. oktoberi 2021, nal: 12:00.

Qinnuteqaatit ingerlaavartumik suliarisinnaanerannut immitsinnut piginnaatippugut.

Qinnuteqaat ia@ia.gl imaluunniit Postbox 321, 3900 Nuuk nassiuguk

Tusarfiginissat qilanaaraarput!

DEL

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin

Skrev en kommentar

Scroll to Top