Atorfik inuttassarsiugaq Inuit Ataqatigiit Kattuffianni partiip allattaa

Inuit Ataqatigiit inummik malunnaatilimmik sunniisinnaalluartumillu partiimi allatsissarsiorpoq.

 

Inuit Ataqatigiit nunatta partiivini annersaallunilu siuttuuvoq, nunatta politikikkut aqunneqarnerani siammasissumik inissisimasoq. Inuit Ataqatigiit Naalakkersuisooqatigiinnermi arfineq pingasunik Naalakkersuisuutitaqarnermigut siuttuuvoq, Inatsisartuni aqqaneq marlunnik ilaasortaqarnermigut annersaalluni, soorluttaaq nunatsinni borgmesterinit tallimanit issiaviit pingasut tigummigai.

 

Immikkut atuuffik akisussaaffiillu:

Inuit Ataqatigiit Kattuffianni partiimi allatsip suliassat partiip allattaata isumagisassai suliarisarpai. Taakku ilaatigut partiip suleriaasiani atuuttumi maleruagassaanilu nassuiarneqarput, tassanilu akisussaaffeqarfiit oqartussaaffillu ataatsimoortut, partiip allattoqarfiani pisortatut suliassat ilanngullugit allattorsimapput.

 

Aaqqissuussaanikkut inissisimaffik:

 

 • Partiip allattaa allattoqarfiup aqunneqarneranut akisussaavoq, tassani Inatsisartuni siunnersortinik/immikkut ilisimasalittut siunnersortinik, partiip attaveqaateqarnermut siunnersortaanik, partiip ulluinnarni ingerlatsinermut akisussaasuutitaanik kiisalu partiip kommunimi nunaqarfinnilu aqutsisunut aammalu immikkoortortaanut siunnersortaanik aqutsisuuvoq.
 • Allatseqarfimmi pisortap partiip siulittaasua toqqaannartumik pisortaraa.

 

 

Illit:

 

Partiip allattaa pissusissamisoortumik partiip politikkikkut aqutsisuisa ataanni inissisimavoq, taamaalillunilu Inuit Ataqatigiinni pingaarutilimmik inissisimalluni. Atorfeqaraanni aalajangersinnaassuseq kattuffiullu ataatsimut suliassaanik malinnaalluarsinnaaneq pisariaqarpoq. Ataaniittut amerlanerit naammassisinnaagukkit qinnuteqaatit tigorusupparput:

 

 • Politikkimi ilisimaarinninneq, nunatsinnilu politikikkut pissutsinut ilisimasarneq
 • Pilersaarusiorsinnaassuseqarneq, tunniusimasinnaaneq iliuuseqarsinnaassuseqarnerlu
 • Nammineersinnaassuseqarneq pilersaarutinillu sulisunillu ataqatigiissaarisinnaassuseqarneq
 • Suliassanut eqeersimaartuuneq suliassanillu aallartitsisinnaassuseqarneq
 • Suleqateqallaqqissuuneq suleqatiginnissuseqarnerlu
 • Saqitsaannerni aaqqiissutinik iliuuseqarnermik ilisimasaqarneq
 • Ilusilersuillaqqissuuneq aaqqissuussillaqqissuunerlu
 • Ilisimasalinnik isumasiuillaqqissuuneq attaveqaatinillu pilersitsisinaalluartuullunilu attaveqallaqqissuuneq
 • Ineriartornermut allannguinermullu ammasuuneq
 • Allanik sulerusulersitsillaqqissuuneq angusaqarsinnaassuserlu
 • Namminersorlutik Oqartussani sulinermik malinnaalluarsinnaaneq
 • Nutaarsiassani malinnaalluarneq, ilisimasanillu sulinermi atugassanik nammineerluni ujartuillaqqissuuneq
 • Kalaallisut, qallunaatut ajornanngippallu tuluttut oqaatsinik piginnaasaqarluartuuneq

 

Akisussaaffiit piginnaasaqarfiillu:

 

 • Partiip maleruagassaasa suleriaasiisalu malinneqarnerannut akisussaaneq.
 • Nuna tamakkerlugu ataatsimiinnernut, ataatsimeersuarnernut, aasaanerani ataatsimiinnernut, kiisalu partiip politikikkut aqutsisui isumaqatigiissuteqarfigalugit politikikkut ataatsimiinnernik annerusunik allanik aggersaasarnernut akisussaasuuneq kiisalu allatseqarfimmi sulisut sinneri suleqatigalugit taakku pillugit attaveqarnernik aqutsineq.
 • Ukiumut marloriarluni ingerlatsinermik nalunaarusiortarnermik akisussaaneq, tassani partiip malittarisassai naapertorlugit naatsorsuutaagallartunik oqaaseqarfigisat ilanngullugit.
 • Allattoqarfiup ulluinnarni aqunneqarneranut allattoqarfiullu sulisuinut akisussaasuuneq, tassani suliassanik agguataarinninneq taakkulu isumagineqarnerannik qulakkeerinninneq.
 • Allattoqarfiup qinikkanik sullissinerata pitsaasumik ingerlanneqarneranik qulakkeerinnittuuneq.
 • Allattoqarfiup aaqqissuussaanerata Kalaallit Nunatsinni politikikkut pissutsinut naapertuunneranik akisussaasuuneq.
 • Immikkoortortaqarfinnit immikkoortortaqarfinnullu paasissutissiinerup annertullunilu pitsaasuuneranik akisussaasuuneq, kiisalu partiip sulinerani immikkoortortaqarfiit annertuumik akuutinneqarnerannik isumaginnittuuneq.
 • Partiip ulluinnarni aqutsisuisa ataatsimiinnissaannut aggersaanermut, ingerlatsinermut malitseqartitsinermullu akisussaasuuneq, tassani aalajangernermik imaqarnilianik akisussaaneq ilanngullugu.
 • Partiip politikikkut sulinerata ingerlaavartuuneranut akisussaasuuneq.
 • Allatseqarfiup partiillu missingersuutaanik malinneqarneranik akisussaasuuneq. Tamanna partiip ulluinnarni ingerlanneqarneranut akisussaasoq suleqatigalugu ingerlanneqassaaq.
 • Partiip ilaasortaanik pitsaasumik sukkasuumillu allattoqarfimmit sullinneqarnerannik qulakkeerinninnermut akisussaasuuneq.
 • Partiip attaveqarneranut akisussaasuuneq, tassani nittartakkakkut quppernerup nutarterneqartarneranut partiillu malittarisassai naapertorlugit nutaarsiassanik saqqummersitsisarnermut akisussaaneq.
 • Partiip siulittaasuanik, partiip siulersuisuuneranik partiillu ulluinnarni aqutsisuinik pingaarnertut siunnersuinermut akisussaasuuneq.
 • Partiip siulittaasua siulersuisuunerillu peqatigalugit partiip ataatsimeersuarnerani politikkikkut anguniagassatut aalajangiussat piviusunngortitseqataaneq.
 • Ulluinnarni aqutsisut suliakkiissutaasa naammassineqarnissaannut akisussaasuuneq.
 • Naalakkersuisooqatigiinni partiinilu Naalakkersuisunut tunuliaqutsiisunik qanimut suleqatiginninnermut qitiusumik inissisimaneq, kiisalu partiit allattoqarfiinik partiinillu allanik suleqatigiinnerup ataqatigiissarneranut akisussaasuuneq.
 • Allattoqarfiup Kalaallit Nunatsinni politikikkut ineriartorneranik malinnaatitsineq, Inuit Ataqatigiillu politikikkut anguniagaasa piviusunngortinneqarnerannik suliniutinik siunnersuusiornermut akisussaasuuneq.

 

Suliassat:

 • Partiip allattaa partiip, tusagassiorfiit innuttaasullu akornanni attaveqaataavoq.
 • Partiip allattaa siulersuisuunerit ulluinnarnilu aqutsisut ataatsimiinneranni allattaavoq, ataatsimiinnernilu taakkunani aalajangiinernik imaqarniliornermik isumaginnittuulluni.
 • Siulersuisuunerni aningaaserisuunermik ilaqarluni partiip aningaasaqarnera pillugu malinnaajuarneq.
 • Ilinniartunik ikiortinik praktikertunilluunniit qanimut malinnaalluarneq, taamaalilluni taakku kattuffimmi politikikkut sulinermut peqataatillugit, taamaaliornikkullu suleqataanerminni pissarsiaqartillugit.
 • Partiip kommunimi nunaqarfinnilu aqutsisunut aammalu immikkoortortaanut siunnersorti peqatigalugu immikkoortortaqarfiinik nukittorsaanermik isumaginninneq.
 • Kommunalbestyrelsinik, nunaqarfinni aqutsisunik immikkoortortaqarfinnillu attaveqarnermik siunnersuinermillu qulakkeerinninneq.
 • Inatsisartunut, Kommuninut Folketingimullu qinersisoqarnerani qitiusumik ataqatigiissaarisuuneq.
 • Attaveqarnermut suliassanik allattoqarfimmi agguaasuuneq, partiillu attaveqarnermut periusissiaa atuuttoq aallaavigalugu partiip qaffasissumik sullinneqarneranik qulakkeerinninneq.

 

Ilinniakkatigut piginnaasatit:

Inuiaqatigiini pissutsinik, inatsisilerinermik, aningaasarsiornermik, politologimik assigisaanilluunniit akunnattumik sivisussusilimmik sivisuumilluunniit ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarneq iluaqutaassapput. Tamannali piumasaqaataanngilaq.

 

Qinnuteqartoq aqutsisutut ilinniagaqarpat pikkorissarsimappalluunniit tamanna qinnuteqartumut iluaqutaassaaq.

 

Qinnuteqartup politikikkut aqunneqartumik ingerlatsivimmit, allatseqarfimmi sulinermit politikikkulluunniit suliaqarnermik misilittagaqartuunera, qinnuteqartumut iluaqutaassaaq.

 

Qinnuteqartup aqutsinermik misilittagaqarnera qinnuteqartumut iluaqutaassaaq, tassani ajornanngippat suliniutinik aqutsinerup iluani.

 

Naatsorsuutigisat allat:

Partiip politikikkut aqutsisuisa allattoqarfiup sulisuisa qinikkallu akornanni qaffasissumik pitsaassusilimik partiimik allatsimik qanimut suleqatiginninnissaq naatsorsuutigaa.

 

Partiip ilaasortaanik qanimut suleqateqarnissaq naatsorsuutigineqarpoq, tassani siulersuisuunerit ulluinnarnilu aqutsisut ilanngullugit.

 

Partiip politikikkut aqutsisuinik partiip ilaasortai, tusagassiorfiit innuttaasullu pillugit annertuumik attaveqatigiittarnissaq naatsorsuutigineqarpoq.

 

Atorfeqartitaanermut atugassarititaasut
Aallaaviatigut inunnut ataasiakkaatut isumaqatigiissutit aallaavigalugit atornitsitsisoqassaaq.

 

Sulilernissaq kissaatigineqarpoq 1. september 2021 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

 

Ineqarneq
Atorfimmut atasumik inissaqartitsisoqanngilaq.

 

Qinnuteqartoq INI A/S-imi atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Paasissutissat erseqqinnerusut
Inuit Ataqatigiinni allattaanissat takorloorsinnaagukku, paasissutissanillu sukumiinerusunik pissarserusullutit, taava Immikkut ilisimasalittut siunnersorti Ilannguaq K. Møller oqarasuaat 34 62 70 imaluunniit email ilklm@inatsisartut.gl atorlugit attavigiuk.

Inuit Ataqatigiit pillugit www.ia.gl-mi erseqqinnerusumik paasisaqarit.

Qinnuteqarfissamut killigititaq
Qinnuteqaat kingusinnerpaamik 5. august 2021 Inuit Ataqatigiinneereersimassaaq.

Qinnuteqaatit ingerlaavartumik suliarisinnaanerannut immitsinnut pisinnaatippugut.

Qinnuteqaat ia@ia.gl imaluunniit Postbox 321, 3900 Nuuk nassiuguk.

Tusarfiginissat qilanaaraarput!

DEL

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin

Skrev en kommentar

Scroll to Top