Nærdemokrati i kommunerne er vigtigt

Inuit Ataqatigiit fastholder synspunktet om behovet for kredsmandater til det kommende kommunalvalg. Således satte vi spørgsmålet til debat i Inatsisartut sidste forår.

Den nye kommunale opdeling betyder i dag, at de gamle kommuner ikke er i stand til at stille med en folkevalgt. Dette forhold må betragtes som et betragteligt demokratisk underskud, da vi ved, at det grønlandske samfund gennem tiderne er blevet sammensat af mennesker, som har bosat sig over hele landet.

Det kan blandt andet betyde at folkevalgte i de byer, som tidligere har haft deres egen kommune, og som ligger i et yderdistrikt støder på begrænsninger i forhold til at kunne deltage direkte i den politiske udvikling. Man kan nok så meget forsøge sig med forskellige råd i de tidligere kommuner, disse kan dog aldrig erstatte direkte kommunalpolitisk indflydelse!

At byerne i de tidligere kommuner kunne sikres mindst ét kredsmandat er en løsning der sikrer nærdemokratiet. Dette vil ikke alene medføre, at den demokratiske indflydelse ikke udhules, og samtidig vil det med fordel sikre, at den lokale viden de enkelte steder samt borgernes nære tilknytning til de folkevalgte bliver tilgodeset og opretholdt.

Vi ved alle at byerne med en større befolkning har bedre mulighed for at stille med et større antal kredsmandater. For at forhindre at man i perioder lukker af for mulighederne for de mindre byer er det således en god løsning at fastsætte mindstekrav for at sikre, at alle de tidligere kommuner kan sikres et kredsmandat. Dette bør Naalakkersuisut efterleve.

Her på jordklodens største ø, hvor befolkningen har bosat sig vidt omkring er det således nødvendigt, at også vore politiske myndigheder udarbejder tilpassede ordninger, i udøvelsen af den politiske mangfoldighed. Det er nærliggende at tro på, at vi bør nå frem til at alle borgere her i landet skal have følelsen af, at de lever her i landet og har deres indflydelse, og at de har mulighed for at yde deres bidrag til debat og føle, at de bliver hørt. Dette kan vi opnå gennem medinddragelse af alle borgere her i landet.

Vi må erkende, at der nogle steder her i landet eksisterer store begrænsninger i de trafikale muligheder og at vi må lytte til borgernes opråb om et styrket lokalt demokrati.

DEL

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin

Skrev en kommentar

Scroll to Top