Charlotte Pike

Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq Medlem af kommunalbestyrelsen Kommuneqarfik Sermersooq Inutsaaip aqqulaa B-265 3980 Ittoqqortoormiit Mobil: +299 49 48 43 E-mail: pike@sermersooq.gl  

Uju Petersen

Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq Medlem af kommunalbestyrelsen Kommuneqarfik Sermersooq Manngua 36, c/o boks 7068 3905  Nuussuaq Mobil: +299 48 61 68 E-mail: ujup@sermersooq.gl

Storm Ludvigsen

Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq Medlem af kommunalbestyrelsen Kommuneqarfik Sermersooq Tuapannguit 13, blok T nr. 404, Postboks 1762 3900 Nuuk Mobil: +299 55 81 32 E-mail: slud@sermersooq.gl

Malene Lynge

Kommunalbestyrelseimi ilaasortaq Medlem af kommunalbestyrelsen – Kommuneqarfik Sermersooq Formand for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Akeq 1, c/o Boks 689 3905 Nuussuaq Mobil: +29958 39 09 mlyn@sermersooq.gl  

Asii Chemnitz Narup

Siulersuisuunernut ilaasortaq aamma Borgmesteri Kommuneqarfik Sermersooq Hovedbestyrelsesmedlem og Borgmester Kommuneqarfik Sermersooq Iisaajap Aqqutaa nr. 18, Postboks 793 3900 Nuuk narup@sermersooq.gl Mobil: +299 55 11 54