Malene Lynge

Kommunalbestyrelseimi ilaasortaq

Medlem af kommunalbestyrelsen – Kommuneqarfik Sermersooq

Formand for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv

Akeq 1, c/o Boks 689
3905 Nuussuaq

Mobil: +29958 39 09

mlyn@sermersooq.gl