Ane Hansen

Siulersuisuunernut ilaasortaq,
Inatsisartunut ilaasortaq aamma
Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq,  Qaasuitsup Kommunia

Hovedbestyrelsesmedlem,
Medlem af Inatsisartut og
Kommunalbestyrelsesmedlem, Qaasuitsup Kommunia

aneh@ina.gl

Mobil: +299 58 76 61

Ataatsimiititaliat / udvalg

Sanaartornermut ataatsimiititaliaq / Anlægsudvalget

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu ataatsimiititaliaq / Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg