InatsisartutVilly Olsvig

Inatsisartuni Ilaasortaq

Medlem af Inatsisartut

+299 53 34 14

viols@inatsisartut.glBendt B. Kristiansen

Kommunalbestyrelsemi ilaasortaq / Kommunalbestyrelsesmedlem
Qaasuitsup Kommunea

Siulersuisuunerni ilaasortaq / Hovedbestyrelsesmedlem

email: bentk@greennet.gl
mobil +299 54 57 75Kalistat Lund

Inatsisartunut ilaasortaq

Medlem af Inatsisartut

Facebook

kalistat@ina.gl

Mobil: +299 49 77 95

Kalistat Lund
3921 Narsaq
Kalaallit Nunaat

Ataatsimiititaliat – Udvalg

Sanaartornermut ataatsimiititaliaq
Anlægsudvalget

 

Peter Olsen

Inatsisartunut ilaasortaq
Medlem af Inatsisartut

Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq
Medlem af kommunalbestyrelsen

Qaasuitsup kommunia

Facebook

ppol@ina.gl
+299 486688

Ataatsimiititaliat – Udvalg

Aningaasaqarnermut Akilertaartarnermullu ataatsimiititaliaq
Finans- og Skatteudvalg

Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliaq
Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

 

Hans Aronsen

Inatsisartuni ilaasortaq aamma
Kommunalbestyrelsimi Ilaasortaq, Qaasuitsup Kommunea

Medlem af Inatsisartut, Kommunalbestyrelsesmedlem, Qaasuitsup Kommunea

haar@ina.gl
Mobil: +299 22 87 33

Hans Aronsen
3955 Kangaatsiaq
Kalaallit NunaatDebora Kleist

Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq

Medlem af kommunalbestyrelsen

Kommune Kujalleq

tlf: 49 03 90
dekl@kujalleq.gl

 Mimi Karlsen

Inatsisartunut ilaasortaq

Medlem af Inatsisartut

Mimi@ina.gl

Mobil: +299 58 76 19

Ataatsimiititaliat / Udvalg

Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu ataatsimiititaliaq / Familie- og SundhedsudvalgAne Hansen

Siulersuisuunernut ilaasortaq,
Inatsisartunut ilaasortaq aamma
Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq,  Qaasuitsup Kommunia

Hovedbestyrelsesmedlem,
Medlem af Inatsisartut og
Kommunalbestyrelsesmedlem, Qaasuitsup Kommunia

aneh@ina.gl

Mobil: +299 58 76 61

Ataatsimiititaliat / udvalg

Sanaartornermut ataatsimiititaliaq / Anlægsudvalget

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu ataatsimiititaliaq / Fiskeri-, Fangst- og LandbrugsudvalgIddimanngiiu Bianco

Inatsisartunut ilaasortaq
Medlem af Inatsisartut

Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq, Kommuneqarfik
Sermersooq aamma Inuusuttut Ataqatigiit, allatsi

Medlem af kommunalbestyrelsen, Kommuneqarfik Sermersooq
og IA Ungdom, sekretær

Nappartsimavimmut B-764, Postboks 115
3913 Tasiilaq

Mobil:+299  54 88 44

E-mail: idjb@ina.gl

Facebook

Ataatsimiititaliat / Udvalg

Inatsisinut Ataatsimiititaliaq / Lovudvalg
Inuussutissasiornermut Ataatsimiititaliaq / Erhvervsudvalg