Vi må alle vise vilje til handling

Inuit Ataqatigiit skal gentage hvad vi tidligere har sagt om arbejdet med storskalaloven: Denne lov er utroligt vigtig og vil sætte rammerne for udviklingen af store projekter i mange år. Derfor er det vigtigt at vi søger politisk enighed om dette.

Inuit Ataqatigiit mener det er et fælles politisk ansvar at skabe rammer vi alle kan være tilfredse med. Det er tvingende nødvendigt, at vi skaber et bedre økonomisk grundlag, bare for at vi kan beholde det samme serviceniveau i samfundet. Vi har ganske enkelt ikke råd til at sætte os ned, lukke øjnene og håbe at problemerne går uden om os.

Det er tit fremsat af det største oppositionsparti, at det eneste som koalitionen har bedrevet er at indsamle viden, uden at handle ud fra den indsamlede viden. Inuit Ataqatigiit er ganske uenige i denne udlægning. Indsamling af viden er også handling og de mange reformtiltag er i allerhøjeste grad handling. At undlade at handle i en tid som denne, mener vi vil være udtryk for politisk umodenhed og et bevidst fravalg af realiteterne.

Det er uomgængeligt, at samfundet og de kommende generationer har brug for at samtlige partier nu står sammen om at skabe grundlaget for deres fremtid ved at søge kompromisser og visioner. Men nu hører vi Siumut sige, at lovforslaget om storskalaprojekterne er uambitiøst, dog uden at partiet selv fremkommer med alternativer. Og i sidste uge udtrykte Siumut’s folketingsmedlem, at Siumut ikke vil samarbejde om Storskalaloven i år. Vi mener, at denne tilgang til det politiske arbejde er at tage samfundet som gidsel. Det viser, at det vigtigste for Siumut er Siumut.

Inuit Ataqatigiit vil ikke dvæle ved dette. Befolkningen har krav på en ordentlig behandling. Vi tager ansvar. Vi opfordrer alle partier, til at arbejde for befolkningen. Det er i orden at have uenigheder og punkter man ønsker ændret og debatteret. Men det kræver jo at man er villige til at deltage i debatten og fremføre sine kritikpunkter. Kun på den måde kan vi søge at løse knuderne og i fællesskab finde frem til løsninger. Intet parti har absolut flertal, og vi er forpligtet til at finde fælles løsninger.

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl