Vi efterlyser et bedre samarbejde i Inatsisartut!

Nuuk, 5. juni 2014

Vi efterlyser et bedre samarbejde i Inatsisartut!

Inatsisartut afslutter sin forårssamling i dag. I den forbindelse skal Inuit Ataqatigiit’s medlemmer af Inatsisartut give udtryk for ønsket om, at arbejdet i Inatsisartut bør tages mere alvorligt. Nogle af de ting vi særligt har bidt mærke i er, at Naalakkersuisut i større politiske sager har udvist en manglende vilje til indgåelse af kompromisser og at det har resulteret i at man helt vilkårligt har stoppet og lukket af for nødvendige debatter, hvilket efter vores opfattelse er fuldstændig upassende i forhold til en demokratisk styreform.

Arbejdet i udvalgene bør forbedres

Vi må åbent drøfte hvorledes vi kan forbedre arbejdet i udvalgene, som alt for mange blot har nedprioriteret – det er jo netop i udvalgene at der skal præsteres en arbejdsindsats! En ligegyldighed i forhold til de sager som behandles i udvalgene er for fremherskende og alt for mange møder uforberedte op. Det er beskæmmende for arbejdet i et parlament som Inatsisartut.

Alt i alt vil vi dog takke for et godt og resultatrigt møde, idet vi samtidig  skal opfordre til at den kommende efterårssamling vil blive præget af et større samarbejde mellem Naalakkersuisut og de øvrige partier.

Vi er glade for kompromisløsningerne

Vi har opnået resultater og indgået politiske kompromisser på flere områder dette forår.

Til trods for at Naalakkersuisut’s behandling og introduktion af en ny makrelafgift har været præget af famlen fra starten, har det glædet os at man endelig er nået til en bred enighed herom gennem et godt samarbejde mellem de partier som er repræsenteret i Finans-udvalget. Vi glæder os over at der nu er indgået et politisk kompromis om at afgiften  landes på 95 øre pr. kg, en afgift som oprindeligt var foreslået sat højere. Vi skal opfordre til at en nødvendig udvikling af et nyt fiskeri ikke sker med bind for øjnene og at man fremadrettet altid bør sikre sig overblik over mulige scenarier og konsekvenser af enhver form for beslutning. Vi opnåede endvidere at bevillingerne til landbrugserhvervet og til en indsats til gavn for større fødevareforsyning blev forhøjet til 15 mio. kr.

Ledighedsbekæmpelse er et fælles ansvar

I forhold til en seriøs bekæmpelse af den voksende ledighed har vi appelleret til alle partier om et bredt samarbejde; således at vi gennem en styrket uddannelsesindsats også kan bekæmpe arbejdsløsheden. En fremrykning af bygge- og anlægsprojekter klarer det ikke alene og vi har i særdeleshed klart signaleret ud at et nært samarbejde med kommunerne er nødvendig.

To forslag hvis hovedsigte er at forbedre vilkårene for samfundets psykiske syge blev vedtaget. Vi ønsker en mere ensartet og bedre behandling af de omkring 900 personer som har en psykisk sygdom, samtidig med at der tages hensyn til de psykiske syges nærmeste pårørende i behandlingsindsatsen.

Vi bør kunne samles om fiskeriet

Vi er meget spændte på en ny fiskerilov som agtes præsenteret for Inatsisartut til efteråret, idet vi endnu har til gode at høre Naalakkersuisuts bud på hvilke rammebetingelser de har tænkt sig at opstille for landets absolut største eksporterhverv og økonomiske lokomotiv.

Her er det utroligt vigtigt at vi alle udviser en vilje til kompromisløsninger, for derved at sikre langtidsholdbare rammevilkår for fiskerierhvervet og således, at vi fremadrettet kan undgå en politisk zig-zag kurs alt efter hvilken vej vinden blæser. Indtil nu har fiskeriområdet været en politisk kampplads, hvilket ikke er gavnligt for nogen af fiskerierhvervets  aktører.

Vi ønsker et medansvar for en stabil kurs for Grønland

Vi har indtil nu intet hørt til hvad Naalakkersuisut har i sinde i forhold til en stabil økonomisk kurs og udvikling for Grønland. Vi er endnu ikke blevet præsenteret for hvilke visioner Naalakkersuisut har – og hvilke samfundsreformer befolkningen bør være forberedt på.

Vi er mere end opsatte på at sikre Grønland en så sikker og stabil politisk og økonomisk udvikling som overhovedet muligt. Inuit Ataqatigiit er derfor altid parate til dialog og samarbejde herom. Desværre ser vi ofte at denne dialog er helt fraværende på alt for mange områder. Vort håb er derfor at Naalakkersuisut i den kommende tid og meget gerne tidligt, inviterer oppositionen til en dialog om næste års finanslov, forslaget til en ny fiskerilov og i forhold til øvrige politiske sager.

På vegne af Inuit Ataqatigiit

Sara Olsvig

Formand

Mobil: 526858

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl