Umodent demokrati

Umodent demokrati

Gårsdagens debat om nultolerance i Inatsisartut udstillede koalitionens politiske misforståelse af ordet demokrati.

Koalitionen har stædigt fastholdt, at beslutningen om at ophæve nultolerancen alene skal træffes i Inatsisartut. Stor var derfor vores overraskelse over, da koalitionen under gårsdagens møde i deres ordførerindlæg ikke ønskede forslaget behandlet i udvalg. Man kan kun tolke dette som en klar afvisning af andre holdninger end sin egen.

Naalakkersuisuts forslag om ophævelse af nul-tolerancen vil i sin nuværende form tillade uranudvinding uden en ændring af vores råstoflov og give Naalakkersuisut bemyndigelse til at uddele udvindingslicenser på egen hånd. En udvalgsbehandling vil give Inatsisartut mulighed for at ændre på dette beslutningsforslag ogkomme med en betænkning. I denne betænkningkan man komme med forskellige konsekvenser af forslaget, sådan at alle medlemmer af Inatsisartut er klar over konsekvenserne af deres stemme. Og man vil give mindretallet mulighed for at fremkomme med deres holdning. Endeligt vil betænkningen være et historisk materiale somfremtidige Inatsisartut vil kunne anvende.

Alt dette prøvede Naalakkersuisutpartierne at undgå ved ikke at ville sende forslaget i udvalgsbehandling.

Inuit Ataqatigiit konstaterer, at koalitionen er bange for en åben politisk debat. Koalitionen ønsker kun at forholde sig, til sin egen version af virkeligheden. Inuit Ataqatigiit konstaterer dermed, at landet ledes af et flertal med en meget lille demokratiforståelse. Man har først afvist, at sende de forskellige rapporter til høring i offentligheden. Og herefter afviser man blankt at høre sine politiske modstandere.

Inuit Ataqatigiit vil i udvalgsbehandlingen kræve, at beslutningsforslaget sendes i høring inden andenbehandlingen.

Medlemmer af Inatsisartut fra Inuit Ataqatigiit

Sara Olsvig, mobil: 52 68 58
Naaja H. Nathanielsen, mobil: 54 89 81

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl