Styrk de mindre bosteders medbestemmelse

Styrk de mindre bosteders medbestemmelse

Inuit Ataqatigiit stillede med god deltagelse i seminaret om mindre bosteder. Både bygdebestyrelser, kommunalbestyrelser og Inatsisartut var repræsenteret med folkevalgte, ligesom også Inuit Ataqatigiits borgmester deltog.

 

Nødvendig at mødes fast

Vi er glade for, at der fra bygderepræsentanterne blev fremlagt så mange meninger, og vi har lyttet. Vi mener det er vigtigt, at der fast holdes disse seminarer om mindre bosteder, og det vil Inuit Ataqatigiit arbejde for. Vi mener det er nødvendig med en mere afbalanceret udvikling af de forskellige sagsområder.

 

Øget medbestemmelse er vigtig

Vi bed særligt mærke i, at der fra bygderepræsentanternes side efterlystes øget medbestemmelse, og det er vi enige i. Vi finder det vigtigt, at det er borgerne i bygderne selv som sætter sig i spidsen for bygdernes udvikling. Vi vil arbejde for, at der ydes bedre støtte til borgere som har viljen til udvikle vores bygder. Det vil vi gøre i både bygdebestyrelser, kommunalbestyrelser og i Inatsisartut.

 

Ikke nok fokus på de mindre byer

På seminaret savnede vi et fokus på de mindre byer. Efter kommunesammenlægningen er nærdemokratiet og medbestemmelsen i de mindre byer mindsket og vi skal derfor også samle os om denne problematik. Vi opfordrer til, at der er et mere tydeligt fokus på de mindre byer ved det næstkommende seminar om mindre bosteder.

 

Et menneskeligt fokus og erhvervsudvikling skal gå hånd i hånd

Vi finder det nødvendigt, at indsatsen på det sociale, sundhedsmæssige, kulturelle og uddannelsesmæssige område øges, og efterlyser, at dette går hånd i hånd med indsatsen på erhvervsområdet. Vi er glade for at konstatere, at skoleområdet går godt i en række bygder og vi ønsker en mere helhedsorienteret indsats på det menneskelige område.

Hvor er kvinderne?

Endelig kan vi fra Inuit Ataqatigiit ikke undgå at bemærke, hvor få kvinder der deltager i seminaret. Hvis vi skal sikre en mere ligestillet udvikling skal vi have en mere afbalanceret deltagelse af kvinder og mænd, og vi vil opfordre til, at man i bygdebestyrelserne arbejder for dette.

Samlet set er Inuit Ataqatigiits deltagere tilfredse med seminaret, og vi glæder os til at deltage i fremtidige seminarer.

Bygderepræsentanter:

Ananias Torsteinsen, Ammassivik
Karta Korniliussen, Tasiusaq
Ejnar Jakobsen, Arsuk
Henriette Josefsen, Alluitsup paa
Gerth Nielsen, Akunnaaq
Otto Brandt, Iginniarfik
Magnus Petersen, Kullorsuaq
Erneeraq Poulsen, Atammik
Josef Motzfeldt, Igaliku
Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Asii Chemnitz Narup, Borgmesteri, Kommuneqarfik Sermersooq
Malene Ingemann, Qeqqata Kommunea
Peter Olsen, Qaasuitsup Kommune
Bent B. KristiansenQaasuitsup Kommunia

Inatsisartutmedlemmer:

Ane Hansen
Naaja Nathanielsen
Harald Bianco
Sara Olsvig
Hans Aronsen

 

 

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl