Pressemeddelse: Såkaldte ændringer i storskalaloven

Af Inuit Ataqatigiits gruppe i Inatsisartut

 

Endeligt har Naalakkersuisut løftet sløret for deres ændringsforslag til Storskalaloven. Den lov Siumut ikke kunne stemme for og som de mente var hastet igennem uden tanke på den demokratiske proces.

 

Det har været nærmest umuligt at få et klart svar fra Siumut om hvad præcist de ønskede ændret ved storskalaloven. Nu viser det sig, at sandheden måske snarere var, at Siumut ikke havde forstået storskalaloven. For de såkaldte ændringer koalitionen nu fremlægger, består af rene omformuleringer, hvor indholdet er fuldstændigt det samme som før. Så Siumuts sønderlemmende kritik handlede i sidste ende om at de gerne ville formulere det samme på en anden måde. Dette hænger godt sammen med at det eneste Siumut kunne pege på ved tredjebehandlingen af loven var en enkelt stavefejl. De småændringer der nu foreslås kunne Siumut sagtens have fået medtaget i loven i december. Det ville der have været åbenhed overfor – for de ændrer ikke ved det store billede.

 

Det ville være komisk, hvis ikke det var fordi at den slags manglende seriøsitet skader befolkningens tillid til det politiske niveau. Hvad skal man stole på når et parti siger, at en lov er totalt uacceptabel og derefter fremlægger den samme lov, alene med nye ord, men med samme indhold? Og taberen er os alle. Siumuts kritik af storskalaloven har skabt usikkerhed om vores rammevilkår på erhvervsområdet, det har skabt mediestorm i ind- og udland og det har nu også kostet en masse penge i administrationen at få de ansatte til at omskrive tekster, uden at ændre på indholdet. Så får vi da tiden til at gå med noget….

 

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at der ikke foreslås ændringer i storskalaloven omkring netop de områder, som er beskrevet i koalitionsaftalen. Det drejer sig om sprogkrav, regler for søtransport og om de grønlandske fagforeningers forhandlingsret. Årsagen til dette skal selvfølgeligt findes i, at ordlyden i storskalaloven allerede tog hensyn til gældende lov og konventioner og var i orden. En anden gang kunne der spares meget tid, mange penge og meget retorik ved at man fra starten satte sig grundigt ind i det materiale der foreligges Inatsisartut i forbindelse med lovforslag.

 

Naalakkersuisut har først sendt deres version af storskalaloven til høring nu, med en høringsfrist den 13. september. Man må tørt konstatere, at det ikke levner meget tid til offentlig debat. Inuit Ataqatigiit vil naturligvis indgå i genbehandlingen af loven, med samme seriøsitet som første gang og vi ser frem til de høringssvar der måtte komme på storskalaloven. God debat.

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl