Nytårsudtalelse 2009

Vi ønsker vore landsmænd et godt lykkebringende og udbytterigt nytår. Vi går forventningsfuld ind i nytåret 2009, hvor der historisk set kommer til at ske meget store samfundsmæssige reformer. Dette kræver for os alle et ansvar og samarbejde, at vi skal holde sammen og i fællesskab løfte landet økonomisk og politisk.

Nye tider

2009 bliver året, hvor der i alle politisk styrede organer sker forandringer. Vi ønsker tillykke til de nye fire kommuner og kommunalbestyrelser, som starter deres virke fra det nye år. Vi er ikke i tvivl om, at alle borgerne, samtidig med at have store forventninger og følelser for fornyet sammenhold, også vil deltage i gennemførelsen af reformerne. Alt nyt er spændende og giver lyst til deltagelse. Vi håber, at vore medborgere med denne følelse og mod, vil deltage i gennemførelsen, uanset om opgaven er nem eller vanskellig.

Der skal vælges nye bygdebestyrelser til foråret. Vi håber, at bygdebefolkningen vil deltage positivt i overgangen til de nye reformer. Og ikke mindst skal et nyt Landsting vælges i år. Den store mistillid mellem de ledende politikere og befolkningen må og skal løses. Det er absolut et af de største nytårsønsker, at der sker ændringer på den politiske arena.

Selvstyret, som bliver en ny politisk ordning mellem Danmark og Grønland vil også blive implementeret. Vi håber, at indførelsen af selvstyre ikke kun bliver festivitas. Implementeringen af de nye store opgaver kræver, at der hurtigst muligt igangsættes en grundig planlægning.
I forlængelse af anerkendelsen som folk er lovfæstelse af ejendomsretten til vore ressourcer en af de første arbejdsopgaver.

Vi er verdensborgere

Vi kan ikke længere gemme os i et hjørne af verdens nordligste områder, men som verdensborgere skal vi være åbne og ansvarlige overfor alle positive og negative påvirkninger. Det vil være et stigende krav i forbindelse indførelsen af selvstyret.
Vi har endnu ikke mærket den internationale finanskrises konsekvenser fuldt ud. Derfor er det en nødvendighed, at forberede os og debattere situationens alvor før det er forsent. Hvis de store selskaber bliver ramt økonomisk, kan man ikke komme udenom merudgifter for landskassen og dermed os alle i vort samfund, – det er ikke betryggende.

Vort samarbejdet med andre lande og det internationale samarbejde generelt må forstærkes mærkbart, da vi kun gennem internationalt samarbejde kan fremme vort lands økonomiske udvikling. Dertil har vi klare eksempler i vort fiskeri og fangst, udnyttelse af vore naturgivende ressourcer, turismen samt klimaændringerne.

Inuit Ataqatigiit i 30 år

Vi har fejret Inuit Ataqatigiits 30 års jubilæum i 2008. Året der gik, har været en fremgang for vort parti på mange områder. Derfor siger vi tak til vore medlemmer, støtter og ikke mindst velkommen til vore mange nye medlemmer med et godt nytår samt med håb om, at også 2009 vil betyde et stærkt samarbejde.

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl