Naalakkersuisut har ikke forstået Grønlands boligproblem

Mens vi kan være tilfredse med, at selvstyret lige nu bygger i Nuuk-bydelen Qinngorput – noget som blev planlagt og budgetteret for flere år siden – er det den voldsomme opbremsning i selvstyrets kommende boligbyggeri, som chokerer.

Ventelister i Nuuk vokser
I Naalakkersuisuts forslag til Finanslov 2015 – 2018 kan vi lamslået læse at, selvstyrets nye boligbyggeri skal nedskæres med hele 26 %. Fra 224 – 308 mio kr. årligt i perioden 2011 – 2014 til forventet kun mellem 180 og 210 mio kr årligt i perioden 2015 – 2018. Når vi så ved, at Naalakkersuisut kæmper for mere boligbyggeri på kysten, hvor der mange steder ikke er ventelister, på bekostning af boligbyggeri i Nuuk, hvor vi fortsat kæmper mod voksende ventelister, bliver det helt grotesk.

Ny lufthavn i Qaqortoq
Af Finanslovsforslaget fremgår blandt andet, at anlægsrammen for boliger reduceres med hele 400 millioner kroner over en 4-årig periode, som hovedsagligt finansierer etablering af en ny lufthavn i Qaqortoq. For Naalakkersuisut er lufthavn i Qaqortoq derved vigtigere end forkortelse af årelange ventelister på bolig!

Urbanisering
Forskning fra Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, viser ellers klart, at folk fraflytter Sydgrønland og at folk tilflytter Nuuk. Naalakkersuisuts prioritering af vores fælles økonomiske midler er derfor ude af trit med vort lands fremtidige bosætningsmønster. Forskningen viser ydermere, at der er en kraftig urbanisering i gang og den forstærkes yderligere. Blandt andet er det også derfor, at Tasiilaq er en af de byer, som vokser.

371 mill. til lufthavn
Det er chokerende at læse i Naalakkersuisuts finanslovsforslag, at 371 millioner kroner således tænkes øremærket en lufthavn i det stadig mere befolkningstynde Sydgrønland. For – set i lyset af hele landets alvorlige samlede boligsituation – er det bekymrende, hvis en lufthavn i Qaqortoq overordnet set skulle blive anset som en samfundsmæssigt god investering. Som bekendt har anlæggelse af lufthavn i Paamiut ikke i sig selv medført vækst i byen, selv om den har forbedret infrastrukturen for borgerne. Det vil derfor være en alvorlig fejl at tro, at anlæggelse af lufthavn i Qaqortoq i sig selv vil medføre langsigtet vækst i Sydgrønland.

Boligproblemet vokser
Med anlæggelse af lufthavn i Qaqortoq er Naalakkersuisut i færd med at foretage en samfundsøkonomisk regional prioritering, som på kort sigt hæver beskæftigelsen i Sydgrønland. Men, når lufthavnen engang er bygget, har hele landets boligproblem i mellemtiden vokset sig massivt større.

Forkert prioritering
De massive summer som Naalakkersuisut foreslår, skal trækkes ud af nyt boligbyggeri og øremærkes lufthavn i Qaqortoq, er derfor udtryk for en himmelråbende forkert prioritering, som vil forværre vores nationale boligsituation til noget, det vil tage årtier at rette op på.

Vi er hinandens forudsætninger
Løsning af vores boligproblem er en national opgave. Her er der brug for samarbejde mellem Naalakkersuisut og kommunerne. Det er på tide, vi indser, at vi er hinandens forudsætninger. Ikke hinandens modsætninger.

Med venlig hilsen

Allan Pertti Frandsen, Inuit Ataqatigiit
Medlem af Kommunalbestyrelsen
Anlægs- og Miljøudvalget, Kommuneqarfik Sermersooq
Timerlia 46
3905 Nuussuaq, Greenland
Mobil +299 598755
apfr@sermersooq.gl
www.facebook.com/ia.pertti

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl