Laster man en umiaq forkert kan den kæntre, en umiaq der lastes ligevægtigt sejler bedst

Nuummi Inuit Ataqatigiit skal hermed pointere at vi ikke har noget imod udligning, men vi er stærkt imod forslaget til den udligningsordning der er fremsat af Naalakkersuisut.

NIA ønsker at udligningsordning skal ske på en grundigt tilrettelagt arbejdsgang og på baggrund af reelle faktorer, samtidig påpeger vi at der i Kommuneqarfik Sermersooq er borgere med både meget lav indkomst og borgere med meget høj indkomst. Disse borgere er med til at betale skat til KS og ikke mindst skaber hårdt tiltrængte arbejdspladser til kommunen. De er i høj grad med til at højne indkomstniveauet, og har en stor andel i at tilføre landskassen penge.

Hvis Naalakkersuisut og de tre kommuner får medhold i forslaget bekymrer det Nuummi Inuit Ataqatigiit at levestandarden bliver endnu strammere fremover, og det vil vi ikke acceptere.

Vi vil på det stærkeste opfordre til at der arbejdes på baggrund af de faktiske og eksisterende grundlag. I Kommuneqarfik Sermersooq er der reelt høj arbejdsløshed. Man venter bare på at komme i arbejde. Så snart arbejdsopgaverne sættes i gang vil det uden hindring vise udslag i resten af landet. Det vil uden tvivl også have en positiv effekt på resten af kommunerne.

Det er uden tvivl effekten af mangeårig dårlig økonomistyring fra andre kommuner der giver udslag nu, og den rammer os alle hårdt. Dette prøver Naalakkersuisut at løse på bekostning af en kommune der poster flest penge i landets fællespulje. Hvis dette bliver tilfældet ender det med at landets økonomi kuldsejler. KS har altid posteret penge til andre kommuner, dette vil Naalakkersuisut sætte en stopper på ved at kræve et uacceptabelt højt beløb. Resultatet bliver at der bliver mindre beløb til udvikle nye tiltag der skaber vækst, fordi pengene skal bruges til at lukke  udgifter for. Naalakkersuisut må åbenlyst fortælle borgerne hvilke formål de prøver at opnå ved sådan et udligningsforslag.

Nuummi Inuit Ataqatigiit kan ikke forstå Naalakkersuisut’s det såkaldte udligningsforslag, vi mener at der vil ske en modsat  negativ udvikling, hvis forslaget bliver godkendt.

Kommuneqarfik Sermersooq har i mange medvirket til udvikling og fremmet den økonomiske vækst af landet, derfor mener NIA at det er en meget  uklog og ugennemtænkt plan Naalakkersuisut har fremsat. Går Kommuneqarfik Sermersooq i økonomisk stilstand vil det uden tvivl på kort tid påvirke alle de andre kommuner negativt.

På vegne af Nuummi Inuit Ataqatigiit,

Terkild Huusum-Isaksen, formand, mobil: 58 96 34

 

 

 

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl