Inuit Ataqatigiit har fremsendt 37 dagsordensforslag til forårssamlingen 2014

Nuuk, 12. februar 2014

PRESSEMEDDELELSE

 

Inuit Ataqatigiit har fremsendt 37 dagsordensforslag til forårssamlingen 2014

 

Inuit Ataqatigiit har d. 11. februar til Formandsskabet for Inatsisartut indleveret dags-ordensforslag til den kommende forårssamling FM 2014.

 

Til den forestående samling har Inuit Ataqatigiit fremsendt i alt 28 nye dagsordensforslag. Udover disse forslag skal Inatsisartut under FM 2014 endvidere behandle ni (9) forslag fra Inuit Ataqatigiit, alle punkter udsat fra efterårssamlingen 2013. Der henvises i den forbindelse til vedlagte oversigts-fil. (FM 2014-OVERSIGT IA FORSLAG)

 

TIL FM 2014 er der således alt i alt tale om 37 IA-forslag til behandling i Inatsisartut.

Forslagene spænder vidt og omhandler bl.a. forslag omkring mineral- og råstofområdet, de handicappedes vilkår i det grønlandske samfund, behovet for en skattereform m.m.

Aqqaluaq B. Egede foreslår bl.a., at Inatsisartut debatterer mulighederne for gennem skattepolitiske tiltag at forbedre de økonomiske vilkår for enlige mødre og fædre.

Ét af Juliane Henningsen’s forslag handler om hvorledes vi kan udjævne leveomkostnin-gerne mellem større og mindre beboede steder for at sikre større solidaritet i det grønlandske samfund.

Naaja Nathanielsen og Sara Olsvig har dagsordensforslag omhandlende råstofområdet, bl.a. om etablering af et politisk uafhængigt råd som i råstofspørgsmål skal komme med anbe-falinger til Naalakkersuisut. Endvidere fremsættes der beslutningsforslag om at Grønland bliver omfattet af FN’s konvention mod korruption.

Agathe Fontain har flere forslag til forbedringer af de handicappedes vilkår.

Harald Bianco foreslår etablering af en udvidet efterskole med placering i Tasiilaq.

Mimi Karlsen fremsætter beslutningsforslag om at vi fremover får mulighed at behandle flest mulige dialyse patienter i Grønland.

Som nævnt kan man få et overblik over samtlige nye forslag fra IA’s medlemmer i Inatsisartut i vedlagte oversigt over forslagene, inklusive IA’s dagsordensforslag sat til behandling i Inatsisartut efteråret 2013 og som skal færdigbehandles under FM 2014. Der henvises endvidere til Inuit Ataqatigiit’s hjemmeside www.ia.gl, hvor de enkelte forslag vil blive tilgængelige for alle interesserede i de kommende dage.

Med venlig hilsen

 

Agathe Fontain

IA’s gruppeformand i Inatsisartut

Her er forslagene:

pkt177_FM2014_Integration_JH_gr
pkt177_FM2014_Integration_JH_da
pkt176_FM2014_Besøgsrejser_AgFo_gr
pkt175_FM2014_Testcenter_NN_da
pkt175_FM2014_Testcenter_NN_gr
pkt174_FM2014_Stempelafgift_NN_gr
pkt174_FM2014_Stempelafgift_NN_da
pkt173_FM2014_Atomvåbenfri arktis_IA_gr
pkt173_FM2014_Atomvåbenfri arktis_IA_da
pkt172_FM2014_Zoneforslag_IA_gr
pkt172_FM2014_Zoneforslag_IA_da
pkt171_FM2014_Solidaritet_JH_gr
pkt171_FM2014_Solidaritet_JH_da
pkt170_FM2014_Daginstitutionspladser_JH_gr
pkt170_FM2014_Daginstituionspladser_JH-da
pkt169_FM2014_Atomkraftfri Arktis_SAOL_gr
pkt169_FM2014_Atomkraftfri Arktis_SAOL_da
pkt158_FM2014_Uddannelse & handicappede_AgFo_gr
pkt158_FM2014_Uddannelse & handicappede_AgFo_da
pkt156_FM2014_Psykiatrievalueringer_AgFo_gr
pkt156_FM2014_Psykiatrievalueringer_AgFo_da
pkt155_FM2014_Efterskole i Tsaiilaq_HB_da
pkt154_FM2014_Uafhængigt råd_NN&SAOL_gr
pkt155_FM2014_Efterskole i Tasiilaq_HB_gr
pkt154_FM2014_Uafhængigt råd_NN&SAOL_da
pkt153_FM2014_Danskundervisning_MK_gr
pkt152_FM2014_Dialysepatienter_MK_gr
pkt153_FM2014_Danskundervisning_MK_da
pkt152_FM2014_Dialysepatienter_MK_da
pkt151_FM2014_Århuskonvention_SAOL_gr
pkt150_FM2014_Råstoffond_NN_gr
pkt151_FM2014_Århuskonvention_SAOL_da
pkt149_FM2014_Døve i uddannelser_AgFo_gr
pkt149_FM2014_Døve i uddannelser_AgFo_da
pkt52_FM2014_Antikorruption_SAOL_gr
pkt51_FM2014_Kvinder og politik_NN_gr
pkt52_FM2014_Antikorruption_SAOL_da
pkt51_FM2014_ Kvinder og politik_NN_da
pkt50_FM2014_Smykkesten_ABE_gr
pkt50_FM2014_Smykkesten_ABE_da
pkt49_FM2014_Flypriser_ABE_gr
pkt49_FM2014_Flypriser_ABE_da
pkt48_FM2014_Ældreboliger_ABE_gr
pkt48_FM2014_Ældreboliger_ABE_da
pkt47_FM2014_Taxavogne_ABE_gr
pkt47_FM2014_Taxavogne_Abe_da
pkt46_FM2014_ICC_ABE_gr
pkt45_FM2014_Landbrugsområdet_ABE_gr
pkt46_FM2014_ICC_ABE_da
pkt45_FM2014_Landbrugsområdet_ABE_da
pkt44_FM2014_Skattereform_ABE_gr
pkt44_FM2014_Skattereform_ABE_da
pkt_176_FM2014_Besøgsrejser_AgFo_da
pkt_157_FM2014_Psykisk syge_AgFo-da
pkt_157_FM2014_Psykisk syge_AgFo_gr
pkt_150_FM2014_Råstoffond_NN_da

 

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl