IA den eneste opposition

5. november 2013

IA den eneste opposition

Inuit Ataqatigiit indledte den politiske sæson med at slå fast, at vi som opposition vil være skarpe og årvågne.

Men vi slog også fast, at vi ønskede et konstruktivt samarbejde om vores land. Det ændrer sig ikke ved at Demokraterne nu er en del af koalitionens bagland, og Inuit Ataqatigiit dermed er det eneste oppositionsparti i Inatsisartut.

Vi fortsætter vores konstruktive samarbejde med alle Inatsisartuts partier med udgangs-punkt i Inuit Ataqatigiits politik og ideologi. Vi er enige med Demokraternes formand i at en situation med blokpolitik ikke er ønskværdig for landet. Det ønsker Inuit Ataqatigiit heller ikke. Derfor vil vi fortsat søge indflydelse og samarbejde i alle de punkter hvor vi deler koalitionens politik, ligesom vi håber at koalitionen og dets bagland bestående af Partii Inuit og Demokraterne vilstøtte vores politik, såfremt det stemmer overens med deres holdninger.

Omvendt agter Inuit Ataqatigiit ikke at holde igen med kritik, hvis vi mener den er på sin plads. Eksempelvis er vi ikke trygge ved at udskiftningen af Naalakkersuisutmedlemmer sker kun 7 måneder efter valget. Der er brug for stabilitet i landets ledelse, og for at udtrykke vores utilfredshed med den uro rokaden har medført, valgte vi at stemme blankt under dagens afstemning. Det skal dog ikke afholde os fra at ønske de nye medlemmer af Naalakkersuisut tillykke med deres poster med håb om et godt fremtidigt samarbejde, ligesom vi ønsker Demokraterne tillykke med deres nye udvalgsposter.

For yderlige information kontakt:

Gruppeformand Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, mobil: 48 45 31

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl