Hvis man ikke vil udskyde og du er i tvivl, så sig nej

Nuuk, 21. marts 2014

 PRESSEMEDDELELSE

 

Hvis man ikke vil udskyde og du er i tvivl, så sig nej

Qaasuitsup kommunia´s ønske om en hastefolkeafstemning skaber for-virring blandt borgerne. Og dem som forlanger folkeafstemning ved ikke rigtigt hvad følgerne vil være og har ingen ordentlig forklaringer og er heller ikke enige.

Ingen plads til borgerne

For borgere der er i tvivl har man ikke taget højde for, og nogle af borgerne har ikke mulighed for at stemme. Og jeg har som mange andre borgere i Qaasuitsup kommunia ikke givet muligheden til at stemme på grund af midlertidig arbejde udenfor kommunen, ligesom andre der er på uddannelse i Danmark og i andre byer her i landet. Det samme gælder for syge der opholder sig i andre kommuner, personer der er ude at rejse og indsatte i anstalten for domfældte.

Forvirring over folkeafstemning
Borgere og folkevalgte i Qaasuitsup kommunia er forvirrede over folkeafstemningen om deling af kommunen. Dette blev tydelig da nyhedsformidleren fra KNR og medlem af kommunalbestyrelsen Jess Svane fra Siumut udtalte sig efter borgermøderne i Qasigiannguit og andre byer. Men efter Jess Svanes mening drejer folkeafstemningen ikke om deling af kommunen, da han sagde at folkeafstemningen drejer sig om kommunens størrelse. Alligevel står der i afstemningspapiret ” Skal Qaasuitsup Kommunia deles? Ja – Nej”

Borgerne har brug for borgerhøring

Hvis der skal være et formål med folkeafstemningen burde man udskyde den og lave en længerevarende borgerhøring i samarbejde med Naalak-kersuisut.

 

Argumenter
Det skal bemærkes at folkevalgte som ønsker at dele Qaasuitsup Kommunia har mange forskellige forslag til hvordan kommunen skal deles. Ved borgermøderne hører man begrundelser som ikke har noget at gøre med størrelsen af kommunen og man skal også lægge mærke til for eksempel at varepriser der ikke har noget at gøre med kommunens størrelse bruges som argument. På borgermøder har man ikke medtaget omfattende redegørelser som for eksempel ”Den hvide bog”.

 

Folkeafstemning med tydeligere formål ønskes
Vi vil hellere være med til en afstemning med en tydelig konsekvens end en afstemning som kun kan have deltagelse af nogle af borgerne.

Så, hvis afstemningen ikke udskydes og du er i tvivl, så stem nej!

 

For yderligere information kontakt: Ane Hansen, mobil: 58 76 61

 

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl