Hvad skal vi med KANUKOKA?

Hvad skal vi med KANUKOKA?

Endnu engang lades borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq i stikken af Naalakkersuisut.
Denne gang er det de ledige det går ud over. Særligt de unge på 18-24 og kvinderne nedprioriteres i ledighedsbekæmpelsens navn, når der kun fokuseres på midler til anlæg til fordel for landet øvrige kommuner. Det mest tankevækkende i denne sammenhæng er sammenfaldet mellem de ledende partier i Naalakkersuisut og de øvrige kommuner.

Naalakkersuisoq Jens Erik Kierkegaard argumenterer for ubrugte anlægsmidler i Kommuneqarfik Sermersooq, som forklaringen på, hvorfor de ledige i Sermersooq skal forskelsbehandles for knap 20.000 kr. mindre per ledig i forhold til ledige i Kujalleq. Det er jo som at blande æbler og pærer sammen.

Udover at bidrage via udligningsreformen – endda uden så meget som at blive spurgt – med ekstra 20 millioner, bidrager vi i Kommuneqarfik Sermersooq subsidiært med mange millioner til de øvrige kommuner via landsskat og via eksempelvis Nukissiorfiit – og vi gør det med glæde! Men glæden ophører når bidragene sker på bekostning af vore dårligst stillede borgere – og vi oven i købet derefter mødes med utak.

De fire kommuner i landet er alle medlemmer af KANUKOKA. Foreningen, hvis fornemmeste opgave burde være, at varetage alle medlemmernes interesser.
I vedtægterne står således skrevet, i § 1 stk. 2: ”Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser, at fremme samvirket mellem kommunerne samt at bistå kommunerne i deres virksomhed”. Dette er ikke noget vi mærker noget til i Kommuneqarfik Sermersooq!
KANUKOKA forholder sig således tavse som graven, når Sermersooq sættes under tilsyn og må svinge sparekniven og ligeså når Naalakkersuisut gang på gang bryder aftalen med KANUKOKA ved, at begrænse den aftalte frist for høringer på 8 uger til eksempelvis bare 8 dage. Og endnu engang, er de mere end tavse, når det kommer til ledighedsbekæmpelse, hvor Sermersooq, der har suverænt flest ledige, prioriteres lavest. Men når tre Siumut-borgmestre, udenfor al normal adfærd, umyndiggør KANUKOKA, ved at gå i direkte forhandling med Naalakkersuisoq for finanser, for at hente 20 millioner fra Sermersooqs kasse – så kvidrer formanden med samme næb som sine partifæller fra de tre kommuner.

Det er efterhånden meget svært at se formålet med Sermersooqs fortsatte medlemskab af KANUKOKA.

Med venlig hilsen

Malene Lynge
på vegne af Inuit Ataqatigiit, Kommunalbestyrelsen Kommuneqarfik Sermersooq

Vicegruppeformand

mlyn@sermersooq.gl

Tlf: 58 39 09

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl