Indkaldelse til samråd om Hjemløse

Nuuk, 12. februar 2014

 

Pressemeddelelse

 

Inuit Ataqatigiits medlemmer af Familie og Sundhedsudvalget har taget initiativ til at indkalde medlemmet af Naalakkersuisut for familie til samråd.

 

Bl. a. disse spørgsmål ønskes besvaret:

 

Spørgsmål 1:

Hvor mange genhusede personer er der i hele Grønland og kunne der være social- og boligpolitiske fordele i løbende at offentliggøre disse tal?

Spørgsmål 2:

Vil Naalakkersuisut arbejde for at ændre, at genhusede ikke skal ændre adresse hver 3. måned?

Spørgsmål 3:

Hvornår vil det herberg, man iht. Koalitionsaftalen vil bygge i Nuuk blive færdigt?

Spørgsmål 4:

Har Naalakkersuisut planer om at lave nye tiltag på baggrund af rapporten “Hjemløshed i Grønland” og er der planer om at udarbejde en strategi- og handleplan mod personer ude i hjemløshed?

Spørgsmål 5:

Finder Naalakkersuisut at metoderne CTI (Critical Time Intervention) http://www.criticaltime.org/ og ACT (Assertive Community treatment) som mulige metoder til at afhjælpe borgere der har misbrugsproblemer samtidigt med at de er hjemløse?http://www.socialstyrelsen.dk/udsatte/hjemloshed/hjemlosestrategi/metoderne-1/assertive-community-treatment-act

Spørgsmål 6:

Hvilket samarbejde finder sted mellem kommunerne og Naalakkersuisut i forhold til hjemløse borgere og genhusning?

Spørgsmål 7:

Finder Naalakkersuisut, at vi har behov for ny lovgivning, der ville kunne hjælpe kommunernes muligheder for at forebygge og hjælpe hjemløse eller personer, der er i truende fare for at komme ud i hjemløshed? Er der for eksempel, brug for lovgivning i stil med serviceloven, der også har paragraffer særskilt tilegnet hjemløse og omkring husly?

 

Det skal supplerende oplyses, at Familie- og Sundhedsudvalget under studietur til Københavns Kommune i december 2013 erfarede, at kommunen havde meget held med at forebygge og forhindre hjemløshed, ifald indsatsen omkring den enkelte borger/familie skete straks de pågældende var truet af hjemløshed.

Spørgsmål 8:

Hvilken betydning havde det for huslejerestancerne og genhusningsbehovet på landsplan, at man gik bort fra ordningen med, at huslejen blev trukket over lønnen?

Spørgsmål 9:

Vil Naalakkersuisut overveje den såkaldte Kiffaq konto som anbefalet af Skatte og Velfærdskommissionen?

Spørgsmål 10:

Hvilke målsætninger har Naalakkersuisut omkring hjem- og boligløshed særligt i relation til:

a)Antallet af hjem- og boligløse?
b)Forebyggende indsatser?
c)Børnefamilier ramt af hjem- og boligløshed?
d)Hvor længe kan det politisk tåles, at borgere ufrivilligt er hjem- eller boligløse, herunder skulle kunne genhuses?

Spørgsmål 11:

Hvilken samlet hjem- og boligløshedspolitik har Naalakkersuisut i øvrigt?

Spørgsmål 12:

I hvilket omfang vil Naalakkersuisut afsætte midler og øvrige ressourcer til bekæmpelse af hjemløshed sammenholdt med den samlede politik på området?

 

Disse spørgsmål og svarene som Naalakkersuisut fremkommer med skal bruges til konkrete forbedringer på området, og dette initiativ er en forlængelse af Inuit Ataqatigiits fokus på hjemløshed, idet det er vores håb at Naalakkersuisut vil fremlægge konkrete løsningsforslag.

 

Juliane Henningsen, mobil 488148

Nuuk, 12. februar 2014

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl