Forsvar Vort Lands Nationalteater

Harald Bianco

12. november 2013

Forsvar Vort Lands Nationalteater

Inuit Ataqatigiit finder det helt uacceptabelt at Naalakkersuisut vil skære ned på bevillingen til Nunatta Isiginnaartitsisarfia (Vort lands Nationalteater) med 3 millioner kroner.

Nunatta Isiginnaartitsisarfia er et af flere vigtige tiltag, der er gennemført for at bevare, anerkende og udvikle den grønlandske kultur. Et teater der så dagens lys så sent som i 2010 og som vakte megen glæde både i kulturlivet, men også hos de mange forskellige aldersgrupper der sætter pris på scenekunst og muligheden for at opleve denne på grønlandsk. Desuden har Nunatta Isiginnaartitsisarfia til opgave at uddanne skuespillere gennem en skuespilleruddannelse, og teatret har i dag 9 ansatte.

Derfor mener Inuit Ataqatigiit at nedskæringen afNunatta Isiginnaartitsisarfia er en meget kraftig nedprioritering af kulturlivet.

Naalakkersuisut henviser til, at Nunatta Isiginnaartitsisarfia kan søge om tilskud fra Tips- og Lotto-midlerne. Dette vil påvirke hele kulturlivet, da der så bliver flere ansøgere til den samme pulje penge. Det er ganske enkelt hverken passende eller acceptabelt at Naalakkersuisut på denne måde underprioritere vores kultur og skader et nationalt kulturprojekt i dens etableringsfase. Et mangfoldigt og stærkt kulturliv er en meget stærk faktor når der skal debatteres værdier og samfundsudvikling.

Inuit Ataqatigiit kan ikke længere stiltiende se på, at Naalakkersuisut skærer i bevillinger til de områder der skaber debat.

Hvis man skal pege på, hvor pengene så skal komme fra syntes jeg man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorfor der afsættes så mange penge til Alcoa. Et pengestærkt multinationalt selskab som må formodes at have penge nok selv.

For yderligere information, kontakt Harald Bianco, mobil: 54 78 31

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl