Folkets medbestemmelse – Sammenhold og nærhed

Folkets medbestemmelse – Sammenhold og nærhed

Inuit Ataqatigiits 80 kommunalbestyrelseskandidater og 28 bygdebestyrelseskandidater er klar til at kæmpe for nærhed og medbestemmelse i alle byer og bygder. 

“Jeg er som Inuit Ataqatigiits formand stolt over, at vi stiller med så gode hold til både kommunalvalget og bygdebestyrelsesvalget. Vores mange kandidater er helt klar til at kæmpe for øget medbestemmelse for alle kommunernes borgere og for bygdebestyrelserne, og til at sikre en mere sammenhængende og troværdig servicering af borgerne”, siger Inuit Ataqatigiits formand Sara Olsvig.

Inuit Ataqatigiits kandidater kommer fra hele landet og rummer både erfarne politikere og helt nye kandidater. Til kommunalbestyrelserne stiller partiet med 80 kandidater og til bygdebestyrelserne med foreløbig 28 kandidater. Sidste frist for anmeldelse af bygdebestyrelseskandidater er den 21. marts og partiet regner derfor med, at der støder flere bygdebestyrelseskandidater til.

En af de ting Inuit Ataqatigiit også vil arbejde for er, at genopbygge en nærhed i serviceringen af borgerne i kommunerne.

“Vi har store udfordringer på socialområdet og i forhold til servicering af borgere i alle kommuner. I den kommende valgperiode vil vi kæmpe for, at vi får en nærhed til borgerne tilbage i den service kommunerne yder. Derudover vil vi sikre øget medbestemmelse og nærdemokrati ved at oprette lokalråd i alle kommuner og sikre, at bygdebestyrelserne reelt har midler at administrere og mandat til at tage beslutninger om lokale forhold”, siger Sara Olsvig.

Inuit Ataqatigiits kandidater og valgtemaer fremlægges ved et pressemøde fredag den 24. Februar kl. 14.00 I Nuuk, Inuit Ataqatigiits mødelokale i Inatsisartut. 

Inuit Ataqatigiits kandidater inviterer desuden til kick-off arrangementer for borgere og pressen lørdag den 25. februar. i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq (mere info senere).

“Vi ønsker alle partier et godt valg” slutter Sara Olsvig

 

Kandidater: 96

Kommuner: 80

Bygdebestyrelser: 28 (indtil videre)

 

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

+299 32 98 88