Et parti under fornyelse, forening af vore kræfter

6. juni 2014 

Et parti under fornyelse, forening af vore kræfter

Som nyvalgt formand ved Inuit Ataqatigiit’s ekstraordinære landsmøde og som næstformand ønsker vi at udtrykke vores glæde over forløbet og resultatet. Vi ser frem til et fortsat, frugtbart og gensidigt samarbejde. Gennem forening af vore kræfter vil vi styrke vore bestræbelser for at forbedre vilkårene i vort samfund med grundlag i vores politiske fundament. Vi har opstartet vores fælles opgave – at fremme solidariteten, samarbejdet og vore initiativer sigtende på at nå vort et fælles mål.

Vi glæder os naturligvis over, at de delegerede til vort ekstraordinære landsmøde gennem deres fulde opbakning støttede op omkring os. Vi er helt parate til at stå forrest i arbejdet for et parti i samhørighed, i stadig fornyelse og i fællesskab anvende vore kræfter til at fremme vore mål.

Den siddende politiske ledelse her i Grønland, og vores økonomiske situation efterlader for mange uafklarede spørgsmål, og der tages ikke hensyn til fremme af en samlet fælles indsats. Inuit Ataqatigiit er rustet til at levere en stabil politiske ledelse af Grønland, og vi ønsker at vise vejen til på ny at rette op på samfundets forhold gennem vores vilje til samarbejde.

Vi skal gøre brug af vort lands vide udstrækning og vore lokale særpræg som en bærende kraft – vi skal være i stand til at kunne rumme vores lokale egenart med lydhørhed over for borgerne i alle byer og bygder. Vi arbejder for at rette op på fortidens fejltagelser. Befolkningen langs hele den vidtstrakte kyst skal være bekendt med og være med i denne proces. Dette skal realiseres gennem vores direkte kontakt og en fælles debat omkring uafklarede spørgsmål omkring vores fælles fremtid.

Vi har i Inuit Ataqatigiit en oprigtig vilje til at arbejde hårdt for at varetage de interesser og synspunkter, vi ser og hører i vore yderdistrikter. Erhvervslivet, den sociale omsorg og andre afgørende samfundsrelaterede områder, og på samme måde arbejdet med en effektiv forbedring af borgernes vilkår under ét, har vi vedtaget som en prioritet i vores fortsatte arbejde. Børnene, de unge, de voksne og forbedring af vore ældres levevilkår – uden at stille spørgsmålstegn ved hvor vedkommende lever og bor, hvilken kommune eller hvilket politisk tilhørsforhold man måtte have – det drejer sig om at vi i Inuit Ataqatigiit målrettet sætter fokus på disse områder, og at vi bruger vore kræfter her.

De muligheder og det potentiale, vi som både formand og næstformand er i besiddelse af baserer sig på forskellige menneskelige kvaliteter, men fælles har vi det ‘drive’, at vi i vort politiske arbejde i Inuit Ataqatigiit ikke nærer tvivl om, at vort mål er at skabe en større solidaritetsfølelse spredt ud over hele samfundet. Vi føler os i stand til at yde en nødvendig, troværdig og stabil målrettet politisk linie. Vi vil forene vore kræfter i vore bestræbelser med vore døre åbne og et velkommen til alle, som ønsker at arbejde med os. Vi lægger stor vægt på fokus omkring fælles samlingspunkter over hele landet, og vi kan nå frem til at fuldbyrde vore mål gennem vore medborgeres vilje til et gennem-gribende samarbejde.

Tak til de delegerede ved Inuit Ataqatigiit’s ekstraordinære landsmøde og vore medlemmer – delegerede fra vore lokalafdelinger, vore folkevalgte i bygderne, i Inatsisartut og i kommunerne, og ikke mindst en tak fra hjertet til alle vore frivillige medhjælpere og til vores bidragsydere til den musikalske underholdning.

Solidariteten og sammenholdet under vort landsmøde vil resultere i en fornyelse af vort parti. Gennem forening af alle kræfter vil vi i solidaritetens navn nå frem til vore fastsatte mål – udviklingen af et solidarisk samfund i eget land.

Sara Olsvig, Formand
​Aqqaluaq B. Egede, Næstformand

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl