Det er nødvendigt med et bygdeudvalg

Det er nødvendigt med et bygdeudvalg

Ved nedsættelse af et bygdeudvalg, kan man arbejde mere detaljeret om bygdernes behov.

Bygdesager kunne behandles mere indgående under kommunalbestyrelsens møder, således at man måske ikke bare nedstemmer bygdebestyrelsens forslag, men drøfter dem indgående for sig for at fremme udviklingen i bygderne.

Derved kunne bygdebestyrelserne opnå flere resultater i deres virke og inddrages mere i den demokratiske proces, idet vigtige initiativer for bygderne som bare nedstemmes kan forestilles at tage energi fra virkelysten.

Ved nedsættelse af sådan et udvalg vil man skulle arbejde mere dybtgående med bygdernes behov og vil medvirke til at bygdebestyrelserne arbejder bedre, som igen vil bevirke bedre kår for bygdebefolkningen.

De mange bygder i alle kommunerne som desværre ikke udvikles, vil blomstre op, og her kan nedslidte legepladser nævnes, som i årevis har stået henfaldne og sågar er farlige at benytte for børn. Ligeledes vil de kommunalbestyrelsesmedlemmer som kommer fra bygder, ikke blot være stemmekvæg men modsat vil få større indflydelse.

Ligeledes er det vigtigt at når man skal udvidde bygdebestyrelsernes kompetencer, at man hos kommunalbestyrelserne har et bygdeudvalg, for når der kan være turismeudvalg så kan man også have bygdeudvalg, idet bygderne på mange områder styrker kulturen her til lands.

 

Johan Lange

Kandidat, Qeqqata Kommunea

Inuit Ataqatigiit