Alle kommuner skal have visioner for fremtiden

Inuit Ataqatigiit støtter de grundlæggende ideer bag Kommuneqarfik Sermersooqs samlede kommunalbestyrelses visionære udviklingsplan for kommunen. Inuit Ataqatigiit vil i alle kommuner kæmpe for, at der laves strategier og planer for udvikling. Vi skal have visioner og planer for udviklingen af vores land.

Vi står ved en skillevej. Vores befolkningstal er stagneret og mange flytter ud af landet. Alle vores kommuner skal ind i kampen og sikre klare og visionære strategier og planer for, hvordan vi sikrer at flere bliver i vores land og flere kommer hjem.

Det handler om boliger, det handler om daginstitutionspladser, det handler om gode rammer om vores folkeskoler og det handler om, at vi forbereder os på, at kunne drage omsorg for de mange ældre der om få år er i vores land – i alle kommuner.

Det handler også om, at vi sætter ord på hvilken udvikling vi ønsker samlet set for landet. Her spiller Kommuneqarfik Sermersooqs strategi en stor rolle. Vi skal blive flere indbyggere og vi skal hjemløsheden til livs.

Resten af kommunerne bør derfor også følge trop og udarbejde strategier for, hvordan vi sikrer tag over boliger til alle og drager omsorg for vores befolkning. I Inuit Ataqatigiit vil vi stå i spidsen for, at alle kommuner laver lige så gennemarbejdede strategier, så vi som land samlet set kan sikre en befolkningsvækst og bedre sociale og boligmæssige vilkår i hele landet.

Inuit Ataqatigiit vil som koalitionsparti klart sige, at vi ser frem til at få dybere indblik i de finansieringsmodeller Kommuneqarfik Sermersooq har peget på. Vi finder det interessant, at vi endelig ser et projekt, som er tænkt bygget op omkring OPP-modellen. Den vigtige øvelse bliver at sikre, at vores gældende gældsloft for kommuner og for landet samlet ikke overstiges, og at der set stadig er plads til andre projekter og udvikling i resten af landet. Det er her OPP-modellen er interessant.

Inuit Ataqatigiit har arbejdstøjet på i alle kommuner og vi vil kæmpe for landets samlede fremgang. Det kræver visioner og det kræver mod. Det har Inuit Ataqatigiit.

 

Sara Olsvig

Formand, Inuit Ataqatigiit

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl