Akunnaaq Erklæringen: Større medbestemmelse til de mindre bosteder i Qaasuitsup Kommunea

I dagene 8.-10. august 2014 holdt Inuit Ataqatigiits lokalafdelinger i Diskobugten sommertræf med overskriften ” Større medbestemmelse til de mindre bosteder i Qaasuitsup Kommunea”.

Inuit Ataqatigiit Kattuffias formand Sara Olsvig, medlemmer af Qaasuitsup Kommuneas kommunalbestyrelse Ane Hansen og Peter Olsen samt bygdebestyrelsesmedlemmer Gerth Nielsen og Lars Olsen deltog i træffet og fremlagde om deres arbejde som folkevalgte.

Den 9. august er FN’s internationale dag for oprindelige folk. I denne forbindelse var Inuit Circumpolar Council Greenlands nye formand Hjalmar Dahl inviteret til at holde tale.

Ved debatten mellem deltagerne var den lave grad af udnyttelse af bygdebestyrelsesmedlemmers beføjelser samt deres ringe medbestemmelse og muligheder for indflydelse omdrejningspunkt.

Deltagerne i træffet udtrykte ønske om, at topstyringen i Qaasuitsup Kommunea skal mindskes og medbestemmelsen spredes til alle bosteder, ligesom deltagerne stillede krav om, at borgerinddragelsen skal styrkes.

Deltagerne ved træffet stillede et klart krav om, at bygdebestyrelserne får et større ansvar at varetage. Bygdebestyrelserne i Qaasuitsup Kommunea kan ikke kaldes beslutningstagere, hvis ikke de har noget at tage beslutninger om.

Det blev slået fast, at manglen på overlevering af referater af bygdebestyrelsesmøder til kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunea er i stærk modstrid med demokratiet. En større del af beslutningskompetencerne skal være i bygderne.

Følgende er blandt andet hvad deltagerne ved træffet ønsker at de folkevalgte arbejder videre med:

 • At Qaasuitsup Kommunea laver en klar handlingsplan som tager udgangspunkt i borgernes forhold i de enkelte bosteder. Dette skal ske med bygdebestyrelsernes og borgernes deltagelse.
 •  At der skabes rammer om erhvervslivet så erhverv kan opretholdes i de mindre bygder og byer, særligt ved at sikre, at størrelsen på indhandlingssteder svarer til forholdene, således at der skabes flere arbejdspladser.
 •  Da erhvervsudvikling er centralt ønskes der produktionsanlæg og forsyning af el og vand som er tidssvarende, samt en sikring af uddannelsesmæssige kvalifikationer.
 •  Vejledning af unge under uddannelse skal tydeliggøres og styrkes. Der lægges vægt på, at de kommunale myndigheder påtager sig denne opgave.
 •  De folkevalgte opfordres til at arbejde for, at kontraktstyring reelt benyttes i forhold til alle bygdebestyrelser og kommunale institutioner.
 •  Der skal rettes op på problemerne omkring kommunefogeder. Alle bosteder skal have enten politi eller kommunefogeder og det skal være et krav, at der alle steder er detentionsforhold som kan forsvares.
 •  Der er store problemer med forfald af huse. Derfor opfordres der kraftigt til, at INI A/S’ forhold bringes i orden. Renoveringsarbejde kan være med til at skabe arbejdspladser og der udtrykkes ønske fra træfdeltagerne om, at dette ses som en mulighed.
 •  Der bør banes vej for, at ubeboede huse i første omgang udbydes til lokale beboere.
 •  Det er nødvendigt, at der i de mindre bygder og byer er job- og aktiveringscentre.
 •  Der opfordres til, at der etableres en erhvervsfond, denne skal finansieres via skatteindtægter.
 •  Det findes nødvendigt, at børneinstitutionerne i bygderne indrettes så de svarer til forholdene. Det kritiseres, at prisen for børneinstitutionspladser er den samme som i byer. Hvis prisen skal være den samme bør der også i bygderne være uddannede pædagoger blandt personalet, ligesom åbningstiderne bør være de samme som i byerne.

Til slut genbekræftedes det af deltagerne, at der i forbindelse med udligningen mellem kommunerne bør fastsættes en ens kommuneskat på landsplan.

Det blev besluttet, at der til næste år igen skal holdes træf. Hvor træffet skal holdes besluttes af lokalafdelingerne i Diskobugten.

Kontakt:

Gerth Nielsen, Formand for Akunnaami Inuit Ataqatigiit og bygdebestyrelsesmedlem, Mobil: 52 47 04

Ane Hansen, Medlem af Kommunalbestyrelsen Qaasuitsup Kommunea, Mobil: 58 76 61

 

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Attavigitigut/kontakt os

Imaneq 2
Telfon: (+299) 329888
Fax: (+299) 323232
Aningaaq: http://ia.gl
Email: ia@ia.gl