Landsmøde 2011

For Frihed og fremtid

Inuit Ataqatigiit afholder ordinær landsmøde fra d. 24. til den 26. juni i Nuuk. Landsmødets parole er ”For frihed og fremtid”. Til landsmødet deltager 54 stemmeberettigede delegater fra hele landet. Blandt de stemmeberettigede deltagere er også Inuit Ataqatigiit’s medlemmer i Inatsisartut og Naalakkersuisut.

Gæster fra udlandet er blandt andre SF’s formand Villy Søvndal, formand for det Venstre Grønne parti i Island og Finansminister Steingrímur J. Sigfússon, formanden for Venstre Partiet i Sverige Lars Ohly samt formand for partiet Thjodveldi og folketingsmand Högni Høydal. Lige som Inuit Ataqatigiit er disse partier medlemmer af Nordic Green Left Alliance (NGLA). NGLA afholder sit årlige møde i Nuuk d. 27. juni.

Der er i dag 123 tilmeldte deltagere til Inuit Ataqatigiit’s Landsmøde. Landsmødet satrter fredag d. 24. juni kl. 14.00 i Nuuk forsamlingshus.

For frihed og fremtid - IAs landsmøde 2011

Ordinær generalforsamling

Nuuk forsamlingshus, 24. – 26. juni 2011

Fredag 24. juni 2011

Kl. 14.00 Åbning og velkomst
Lampetænding
Nationalsang ”Nuna asiilasooq”
Kulturelt indslag
– NAIP børn

Velkomstaler:

  • Asii Chemnitz Narup, Borgmester, Kommuneqarfik Sermersooq
  • Paninnguaq Olsen, Formand for Nuummi Inuit Ataqatigiit
  • Kuupik Kleist, Formand for Inuit Ataqatigiit Kattuffiat

Taler fra gæster:

  • Line Barfod MF for Enhedslisten. Hilsen fra Enhedslisten og VSG
  • Villy Søvndal, Formand for SF. Hilsen fra SF og NGLA
  • Jens B. Frederiksen, Formand for Demokraterne
  • Juaaka Lyberth, Næstformand for Organisationen for Skabende og Udøvende Kunstnere
  • Aqqaluk Lynge, Formand for Inuit Circumpolar Council
  • Leif Fontaine, Formand for KNAPK
  • Jess G. Berthelsen, Formand for SIK

Kl. 15.00 Kaffe/Te

Kl. 15.30 Generalforsamlingen starter i.flg. vedtægter
a. Valg af dirigenter
b. Godkendelse af dagsorden
c. Valg af referenter
d. Godkendelse af stemmeberettigede
e. Hovedbestyrelsens beretning v/ Kuupik Kleist formand
– Aqqaluaq Egede, Gruppeformand for IA i Inatsisartut
– Udtalelse fra Inuusuttut Ataqatigiit (IA Ungdom)
Gæstetaler: Villy Søvndal, Formand for SF. Tema: ”Fordele og ulemper ved et politisk koalitionssamarbejde”

Kl. 17.00 Pause

Kl. 19.00 Tema aften
”Arktisk politik og resourcer samt relationer til EU” – IA’s formand Kuupik Kleist og Steingrímur J. Sigfússon, Formand for VG, og Finansminister, Island

Lørdag d. 25. juni 2011

Kl. 09.00 Generalforsamlingen fortsættes
f. Drøftelse af og afstemning om hovedbestyrelsens beretning
g. Fremlæggelse og godkendelse af organisationens regnskab

Kl. 10.15 Kaffe/Te

Kl. 10.30 Generalforsamlingen fortsættes
Gæstetaler: Steingrímur J. Sigfússon, Formand for VG, og Finansminister, Island
Tema: International finanskrise samt indvirkningerne på Island (10-15 min.)

h. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af ændringsforslag til vedtægterne
i. Fremlæggelse og drøftelse af forslag til dagsordenen, herunder forslag om målsætninger til opfyldelse i perioden indtil den næste generalforsamling

Kl. 13.00 Frokost

j. Godkendelse af målsætninger

Kl. 14.00 Gruppearbejde resten af dagen
Følgende emner behandles:
1. Økonomi og skat
2. Anlæg, miljø og bygder
3. Familer og sundhed
4. Ressourcer (levende og ikke levende) og erhverv
5. Kultur og uddannelse
6. Udenrigs og sikkerhed
7. Samspil mellem kommunerne og Selvsstyret

Kl. 15.00 Kaffe/Te

Søndag 26. juni 2011

Kl. 09.00 Generalforsamlingen fortsættes
– Grupperne fremlægger
j. Godkendelse af målsætninger fortsat

Kl. 10.00 Kaffe/te

Kl. 10.30 Landsmøde fortsat
j. Godkendelse af målsætninger afsluttes

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Generalforsamlingen fortsættes
Gæstetaler: Högni Høydal, Formand for Thjodveldi samt medlem i Folketinget
Tema: ”Fiskeriets vigtighed og dens rolle i Nordatlanten”
Gæstetaler: Lars Ohly, Formand for Vestre i Sverige
Tema: ”Kontakten til oprindelige folk i Skandinavien samt internationalt”

k. Valg af hovedbestyrelse:
1. Formand
2. Politisk næstformand
3. Organisatorisk næstformand
4. Sekretær
5. Kasserer
6. Seks (6) medlemmer af hovedbestyrelsen
7. Seks (6) suppleanter

Efter valget kaffe/te
l. Udtalelse
m. Eventuelt.

Kl. 19.00 Afslutningsfest

Ataatsimeersuarnermi aallartitat taasisinnaasut  
By/bygd Peqataasut / Deltagere
Qaanaaq Pudlaq Quist
Savissivik Jens Ivik
Ikerasak Emil Kristensen
Upernavik Kristian Mathæussen
Kullorsuaq Ole Eliassen
Attu Kátagtse Ludvigsen
Aasiaat Ilannguaq Kleist
Akunnaaq Cecilie Olsen
Kangaatsiaq Pavia Martinsen
Qeqertarsuaq Anni Dahl
Sarfannguit Anda Berthelsen
Kangaamiut Alibârak` Berthelsen
Tiniteqilaaq Hans Kaajammat
Ittoqqortoormiut Karola Brønlund
Paamiut Nukaaraq Holm
Tasiusaq Ingemann Dorph
Tunulliarfik (Narsarsuaq) Jørgen Lund
Eqalugaarsuk Ole Stephensen
Qaqortoq Lasse Davidsen
Ikamiut (qasigiannguit) Emil Zeeb
Itilleq Grethe Enoksen
Qeqertarsuatsiaat Anda Nathanielsen
Maniitsoq Søren Jakobsen
Ammassivik Ananias Thorsteinsen
Alluitsup paa Elias Eframsen
Narsaq Bjarne Egede
Nuuk Paninnguaq Olsen
Tasiilaq Hening Maqe
Nuussuaq(upern.) Jørgen Jensen
Ilulissat Erik Nielsen
Sisimiut Ane Marie S. Hansen
Igaliko Sâle Aronsen
Siulersuisuunerit
Nuuk Kuupik Kleist
Nanortalik Henrik Brummerstedt
Nuuk Kaali Olsen
Nuuk Ove Karl Berthelsen
Nuuk Asii Ch. Narup
Kangaatsiaq Hans Aronsen
Nuuk Ane Hansen
Qaqortoq Lisbeth S. Pedersen
Nuuk Laila Knudsen
Qaanaaq Naimanngitsoq Petersen
Nuuk Aili Liimakka Laue
Nuuk Tikaajaat Kristensen
Igaliko Sâle Aronsen
Inatsisartunnut Ilaasortat
Nanortalik Debora Kleist
Nuuk Aqqaluaq B Egede
Nuuk Olga P. Berthelsen
Nuuk Storm Ludvigsen
Nuuk Josef Motzfeldt
Nuuk Naaja Nathanielsen
Nuuk Jane Petersen
   
Naalakkersuisut
  Maliina Abelsen
  Agathe Fontain
  Mimi Karlsen
Ataatsimeersuarnermi immikkut qaaqqusat
(SF) Folketingsmedlem Villy Søvndahl
(SF) Landssekretær Turid Leirvoll
Enhedslisten Line Barfod
Sekretær NGLA/VSG Björg Eva Erlendsdoffir
VG-p siulittaasua Steingrímur J. Sigfússon
Thodveldimi siulittaasoq. Savalimmiut Högni Høydal
Ventre-p siulittaasua Sverige. Lars Ohly
   
Ataatsimeersuarnermi suleqataasut ikiortillu
Hjalmar Dahl Allattaaneq
Hans Pavia Egede Siunnersorti
Johan L. Olsen Siunnersorti
Jokum Nielsen Siunnersorti
Rakel Poulsen Ilinniartoq