Vores mål

Inuit Ataqatigiit Folketingimi – Grønlands frie stemme

Mål for valgperioden 2015 – 2019

qinigassanngortitatInuit Ataqatigiits overordnede mål er, at Grønland økonomisk og gennem internationale aftaler bliver et selvstændigt land. Grønlands politiske og økonomiske udvikling skal baseres på principper om bæredygtighed hvad angår levevilkår, det sociale område og miljø, og skal tage udgangspunkt i vores egen kultur.

Dette er et mål der skal arbejdes hårdt for, også i Folketinget. Uanset hvilket sagsområde der er tale om skal det på vejen mod selvstændighed løftes og forbedres. Og sagsområder skal forberedes til at blive hjemtaget.

Herunder står nogle af de ting Inuit Ataqatigiit vil opnå gennem Folketinget, på vejen mod selvstændighed.

Det skal respekteres, at vi vil lave vores egen grundlov

Inuit Ataqatigiit har et mål om, at Grønland skal have sin egen grundlov. Det handler om vores værdier som samfund, og om processen mod selvstændighed. Danmark skal respektere, at vi vil lave vores egen grundlov. Vi vil ikke stoppes i dette arbejde som man stoppede færingerne.

Vi skal eksportere flere fødevarer

Vores land er rig på ressourcer og ikke mindst rig på folk som gerne vil producere fødevarer. Danmark sidder stadig med ansvaret for fødevarekontrollen når det gælder fødevarer vi vil eksportere ud af landet. Vi skal overtage ansvaret så vi kan få sat skub i eksporten og få skabt arbejdspladser. Inuit Ataqatigiit vil gøre det forberedende arbejde så sagsområdet bliver gjort klar til hjemtagelse.

Repræsentanter i udlandet for at øge eksporten

Hvis vi i højere grad skal eksportere af vores gode råvarer er det nødvendigt at have gode repræsentanter rundt omkring i verden, hvor markederne er. I den forbindelse kan vi bruge de danske ambassader meget mere. At øge eksporten vil være godt for erhvervsudviklingen, for beskæftigelsen og for landskassen. Vi vil sikre et bedre samarbejde med det danske Udenrigsministerium om for at fremme Grønlands eksport, ved at øge de danske ambassaders viden om Grønland og vores kontakt dertil.

Øget erhvervssamarbejde

Vi skal øge lysten til at investere penge i nye og eksisterende erhverv. Lysten til at investere hænger tæt sammen med troværdighed. Fra Inuit Ataqatigiit vil vi sikre en klar og utvivlsom indsats internationalt og i Danmark for at øge samarbejdet. Det handler om arbejdsplader herhjemme!

Hurtigere søopmåling af vores farvande

Rigtig mange af vores landsmænd sejler hver dag i vores farvande, både kystnært og på havet. Søkortene over grønlandske farvande er dybt mangelfulde og en stor del af vores havområde er endnu ikke opmålt. Inuit Ataqatigiit vil sikre, at der bliver sat skub i søopmålingen. For din og min sikkerhed og for erhvervsudviklingen!

Forsvarsaftalerne skal genforhandles

Vi kan tydeligt se på sagen om Pituffik, at det slet ikke er nok med servicekontrakter. Grønlands skal kræve mere håndgribelige og langsigtede afkast af amerikanernes tilstedeværelse.

Forsvarets uddannelser

I disse dage møder en masse grønlandske unge forsvaret, som er på rundrejse og oplyse om forsvarets uddannelser. Vi vil kræve, at der afholdes optagelsesprøver til forsvarets uddannelser her i Grønland og at optagelsesprøverne kan tages på grønlandsk.

Grønlandsk SAR beredskab

Vi grønlændere skal tage mere del i forsvarets opgaver i vores land. Derfor har Inuit Ataqatigiit i Inatsisartut og i Folketinget arbejdet for, at der oprettes et frivillighedsbaseret maritimt og landbaseret SAR-beredskab. Der er mange gode sømænd og folk der er gode til at begå sig i fjeldet i vores land. Vi kan løfte opgaven!

Politi- og anstaltsbetjentuddannelserne

Vi har brug for grønlandske politifolk og anstaltsbetjente. I dag er det sådan, at man skal have gode danskkundskaber for at blive optaget på disse uddannelser. Vi vil arbejde for, at også de som ikke taler dansk kan blive optaget og at der tilbydes danskkurser under uddannelserne.

Anstaltsbetjentenes uddannelse og løn skal være bedre

Grønlandsk anstaltsbetjentes uddannelse er i dag kortere end uddannelsen for danske anstaltsbetjente. Fra IA har vi opnået, at teoridelen er blevet mere omfattende, men uddannelsen skal være endnu bedre! Vi vil kæmpe for, at grønlandske anstaltsbetjente får en lige så god uddannelse som danske anstaltsbetjente, og i øvrigt også en lige så god løn!

Bedre forhold for filmfolk og kunstnere

Under vores arbejde i Folketinget er vi fra Inuit Ataqatigiit blevet opmærksomme på, at grønlandske filmfolk og kunstnere har svært ved at få støtte fra danske fonde. Samtidig er det svært at få støtte fra grønlandske fonde når man er bosiddende i Danmark. For at forbedre forholdene for vores kunstnere, som vi ved rejser ud i verden og laver projekter, vil vi sikre et bedre samarbejde mellem Grønland og Danmark på filmområdet og kunstområdet.

Grønlandske studerende i Danmark

Grønlandske studerende i Danmark er nu overgået til dansk SU. Det har betydet en ændring i forholdene for de studerende. Vi vil arbejde for, at flere grønlandske studerende bliver færdige med deres uddannelser ved, at de som af alvorlige grunde bliver et år forsinket med deres uddannelse ikke mister deres SU i det sidste år.

Kommunefogeder

Alle bygder skal have kommunefogeder. Sidst vi stillede spørgsmål til ministeriet (september 2014) havde følgende 16 bygder stadig ikke kommunefogeder:

Kommune Kujallermi: Saarloq, Qassimiut, Ammassivik, Igaliku, Qassiarsuk, Narsarsuaq.

Kommuneqarfik Sermersooq: Kapisillit, Arsuk, Kuummiut.

Qaasuitsup Kommunea: Qeqertat, Ikerasaarsuk, Nutaarmiut, Illorsuit, Akunnaaq, Kitsissuarsuit

Qeqqata Kommunia: Atammik

Det er på tide, at vi sikrer borgernes tryghed, også i bygderne, og kræver kommunefogeder i alle bygder.

Kredsdommere

Kredsretterne mangler kredsdommere. Kredsdommeruddannelsen er nødt til at være mere smidig og flere må optages på uddannelsen. Vores land har brug for stærke kredsretter. Det vil vi opnå.

Familieretten skal opdateres

I mange år har det haltet med opdateringer af familieretten. Fra Inuit Ataqatigiit har vi i mange år kæmpet for at sikre opdaterede love, og der er da sket lidt. Men der skal ske mere. I denne valgperiode vil vi sikre at lovene tilpasses Grønland og opdateres. Det handler om familier og om børn, og det skal ikke udsættes mere!

Grønlændere i Danmark

Fra Inuit Ataqatigiit har vi arbejde hårdt for at forbedre forholdene for socialt udsatte grønlændere i Danmark. Det vil vi fortsætte. Sidste år sikrede vi 4 mio. kr. ekstra om året til to år til sociale projekter.  Vi vil sikre at der også afsættes penge fra 2017. For der er stadig meget at gøre!

Øget koordination på det sociale område

Der er alt for mange socialt udsatte grønlandske børn og unge i Grønland og i Danmark. Uanset om børnene er i Danmark eller i Grønland skal vi øge samarbejdet for at sikre bedre vilkår. Fra Inuit Ataqatigiit vil vi bane vejen for, at de danske og grønlandske kommuner i højere grad samarbejder og at der på regeringsplan også bliver et øget samarbejde.

Fordommene skal væk

Mange grønlændere i Danmark lever et godt og sundt liv. Alligevel er der en meget ensidet opfattelse af grønlændere blandt danskere. Vi vil af med fordommene. Danskerne skal vide mere om os og alt det gode vi kan. Så vi kan sikre gensidig respekt, selvfølgelig!

Flere grønlændere hjem til Grønland igen.

I disse år er der flere og flere grønlændere der flytter til Danmark. Vi kan ikke leve med, at vi bliver færre og færre som folk. Vi vil arbejde for, at flere grønlændere i Danmark flytter hjem igen. For vi har brug for jer!

Vi er et arktisk folk

Arktisk folks forhold er i stigende grad på den internationale dagsorden. Fra Inuit Ataqatigiit vil vi fortsætte vores arbejde for, at arktiske folk høres og deltager i internationale fora. Vi er et arktisk folk og vi vil altid have en samhørighed med andre arktiske folk – dette vil vi også arbejde for gennem Folketinget!

Rent miljø i Arktis

Vi skal beskytte vores arktiske miljø. Meget forurening fra lande uden for Arktis ender hos os. Der ligger et stort arbejde foran os for at sikre en international indsat for renere miljø i Arktis. Det handler om vores fangstdyr. Det handler om vores fødevaregrundlag.

Vi skal kunne fange sæler og hvaler

Der bliver konstant stillet spørgsmålstegn ved vores sæl- og hvalfangst i det internationale samfund. Dette må stoppe. Det er vores rettighed som folk at leve af de ressourcer vi har i vores land. Det er en kamp Inuit Ataqatigiit aldrig vil stoppe med at kæmpe.

Minister for Rigsfællesskabet og Arktis

Efter selvstyrets indførsel og på vores vej mod selvstændighed er der usigeligt meget arbejde at gøre mellem Grønland og Danmark. Der er fortsat 32 sagsområder som er under dansk ansvar og som vi med tiden skal hjemtage. Men inden vi hjemtager områderme skal de være tilstrækkeligt varetaget og opdaterede.

Danmark sidder også med ansvaret for Rigsfællesskabets forsvars- og sikkerhedspolitik samt udenrigspolitikken, og arbejdet på de områder skal også i meget højere grad koordineres mellem Grønland og Danmark. Vi skal have mere at sige. Hvis forholdene i Rigsfællesskabet skal forbedres så skal den danske regering have øget fokus på Rigsfællesskabet.

Også fokus på Arktis bliver større og større. Vi mener ikke, at den danske regerings fokus på Arktis har været fyldestgørende. Vi vil derfor arbejde for, at der kommer en minister for Arktis, så arbejdet gøres tydeligt og kontinuerligt bedre.

Der er så meget arbejde der skal løftes på vejen mod selvstændighed. For sikre at arbejdet bliver gjort vil vi fra Inuit Ataqatigiit kræve, at der udpeges en Minister for Rigsfællesskabet og Arktis.

 

Inuit Ataqatigiit 2015