Nyheder

Inuit Ataqatigiit har stillet klare krav i koalitionen

Inuit Ataqatigiit finder Formanden for Inatsisartuts kritik af sammensætningen af koalitionen samt af fordelingen af ansvarsområder højst upassende. Naalakkersuisut og ressortfordelingen er stemt igennem af Inatsisartut og det bør Formanden for Inatsisartut have større respekt for. Kritikken giver dog anledning til, at vi klart kan forklare hvorfor vi har valgt at tage ansvar for netop de områder Inuit Ataqatigiit har ansvar for i denne koalition. Socialområdet højere på dagsordenen Formanden for Inatsisartut siger i Nuuk TV den 17. ... læs videre

Royal Greenland skal ikke privatiseres

Naalakkersuisoq for fiskeri bekendtgjort, at RG skal privatiseres! Vi vil gerne vide om der er enighed om dette, og om man har drøftet det hos Naalakkersuisut. Er man vel vidende om, at vort land består af en langstrakt kyst med en spredt befolkning. Når snakken går om vore værdier bliver spørgsmålet om rentabiliteten overflødig. Fra Inuit Ataqatigiit’s side vægter vi vore fælles værdier. Vi har bygder og byer, som med udgangspunkt i Naalakkersuisuts politiske værdier og efter behov er forsynet med fiskerianlæg fra Royal Greenland, ... læs videre

Lad os skabe lys fremtid for Grønland ved at stoppe affolkningen

Af Storm Ludvigsen og Charlotte Ludvigsen, IA Sermersooq Set fra vores IA Sermersooqs synspunkt, ser det så’n ud, at mens Kim Kielsen med den ene hånd, med en forfatningskommission og en forsoningskommission, bruger millioner af kroner på at stikke befolkningen blår i øjnene med løfter om selvstændighed og oprejsning i forhold til Danmark – så lægger han med den anden hånd enhver realistisk mulighed for selvstændighed og national selvrespekt i graven, i sin forsøg på, at sætte bremser på IA Sermersooqs initiativer – og dermed ... læs videre

Alle kommuner skal have visioner for fremtiden

Inuit Ataqatigiit støtter de grundlæggende ideer bag Kommuneqarfik Sermersooqs samlede kommunalbestyrelses visionære udviklingsplan for kommunen. Inuit Ataqatigiit vil i alle kommuner kæmpe for, at der laves strategier og planer for udvikling. Vi skal have visioner og planer for udviklingen af vores land. Vi står ved en skillevej. Vores befolkningstal er stagneret og mange flytter ud af landet. Alle vores kommuner skal ind i kampen og sikre klare og visionære strategier og planer for, hvordan vi sikrer at flere bliver i vores land og flere ... læs videre

En stærk foregangskvinde for os alle er gået bort

Vort land har mistet en af vores mest markante kvinder. Henriette Rasmussen, Inna, er gået bort i en alt for tidlig alder. Vi er i Inuit Ataqatigiit i sorg over tabet, og vi sender familien vores dybeste medfølelse. Et åndeligt stærkt menneske som gik forrest og var rollemodel i arbejdet for menneskerettigheder, oprindelige folks rettigheder, kvinders rettigheder og for ligestilling, er gået bort. Henriette Rasmussen var i sine mange årtiers arbejde i politik og i det internationale samfund en foregangskvinde for os alle. Vi har meget at takke ... læs videre

Namminersorlutik oqartussat må finde løsning for kirken i Ittoqqortoormiit

Selvstyret sylter hjælp til kirken i Ittoqqortoormiit. Dermed er et stykke kulturarv og lokalt samlingssted truet. Inuit Ataqatigiit kræver at Selvstyret lever op til deres forpligtelse. ”Det haster” siger Charlotte Pike, medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, valgt for Inuit Ataqatigiit i Ittoqqortoormiit. ”For ellers mister vi et samlingssted og et smukt stykke kulturarv. Jeg kan kun forstå det sådan, at Selvstyret nedprioriterer befolkningen i Ittoqqortoormiit og er parate til at lade byen i stikken. Det er ikke ... læs videre

Folkets medbestemmelse – Sammenhold og nærhed

Inuit Ataqatigiits 80 kommunalbestyrelseskandidater og 28 bygdebestyrelseskandidater er klar til at kæmpe for nærhed og medbestemmelse i alle byer og bygder.  “Jeg er som Inuit Ataqatigiits formand stolt over, at vi stiller med så gode hold til både kommunalvalget og bygdebestyrelsesvalget. Vores mange kandidater er helt klar til at kæmpe for øget medbestemmelse for alle kommunernes borgere og for bygdebestyrelserne, og til at sikre en mere sammenhængende og troværdig servicering af borgerne”, siger Inuit Ataqatigiits formand Sara ... læs videre

Det er nødvendigt med et bygdeudvalg

Ved nedsættelse af et bygdeudvalg, kan man arbejde mere detaljeret om bygdernes behov. Bygdesager kunne behandles mere indgående under kommunalbestyrelsens møder, således at man måske ikke bare nedstemmer bygdebestyrelsens forslag, men drøfter dem indgående for sig for at fremme udviklingen i bygderne. Derved kunne bygdebestyrelserne opnå flere resultater i deres virke og inddrages mere i den demokratiske proces, idet vigtige initiativer for bygderne som bare nedstemmes kan forestilles at tage energi fra virkelysten. Ved nedsættelse af ... læs videre

Fiskeriet må spredes ud på kysten

Såfremt man kanaliserer 10% af kvoterne på hellefisk, torsk og rødfisk til nye unge fiskere som hidtil ikke har haft andel af kvoterne, vil dette være et perspektivt skridt at tage samfundsmæssigt set. Vi har derfor svært ved at forstå, at GE kan have betænkeligheder omkring et sådant skridt. Vi ved at vi her i landet bor spredt langs det vidtstrakte land, og kan gå udfra, at selvom det ikke altid er dokumenteret, vil der være megen fisk udenfor vore kyster samt i de kystnære områder. Disse ressourcer er noget, som vi skal have gavn ... læs videre

Sermersooqs plan er et eksempel til efterfølgelse for andre kommuner

Hos Inuit Ataqatigiit ser vi Kommuneqarfik Sermersooqs hovedstadsstrategi som værende spændende og som forpligtende for andre kommuner. Vi har gennem efterhånden mange år set en stigende befolkningskoncentration i enkelte byer, uden at vi har kunnet gøre noget ved det. Vi skal huske på, at urbaniseringen ikke kun finder sted her i vort land, men er en udfordring i hele verden, idet befolkninger i yderområder søger ind til storbyer. Urbaniseringen er ikke kun negativ, de byer der udvikles giver økonomisk fremgang til hele landet. Vi skal ... læs videre